Lekcja geografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Geografowie klas drugich wzięli udział w warsztatach na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego: Analiza mapy synoptycznej oraz Systematyka gleb Polski. Zwiedzili także Muzeum WNoZ, Lapidarium oraz ogródek meteorologiczny. Zajęcia prowadziła Pani Dorota Rahmanov.