bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

PODSTAWA PRAWNA

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępnienia tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).Opublikował: Rafal Zawislak
Publikacja dnia: 03.03.2018
Podpisał: Rafal Zawislak
Dokument z dnia: 03.03.2018
Dokument oglądany razy: 5 371