bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sposób przyjmowania spraw

 SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (korespondencję można kierować również drogą elektroniczną na adres lo9@sosnowiec.edu.pl).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoba ubiegająca się o dostęp do informacji publicznych będących w posiadaniu szkoły i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej proszona jest o pisemne zgłoszenie swojego wniosku w sekretariacie szkoły w czasie godzin jego pracy.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych
z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu: 7:30 - 15:30


Zakres udostępniania danych:
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.)

Termin udostępniania danych: do 14 dni


Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
Dz.U.01.128.1402 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
Dz.U.05.196.1631 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.Opublikował: Rafal Zawislak
Publikacja dnia: 03.03.2018
Podpisał: Rafał Zawiślak
Dokument z dnia: 03.03.2018
Dokument oglądany razy: 357