Lista zebrań Rodziców

Zebrania z rodzicami

14 września 2017 – zebranie

19 października 2017 -konsultacje

16 listopada 2017 – zebranie

19 grudnia 2017 – zebrania (informacje o ocenach śródrocznych i przewidywanych niedostatecznych)

25 stycznia 2018 – zebranie

22 marca 2018 – konsultacje

18 maja 2018 – konsultacje (informacje o ocenach śródrocznych i przewidywanych niedostatecznych)

24 maja 2018 – zebranie