Lista zebrań Rodziców

Zebrania z rodzicami

11 września 2018 – zebranie

20 listopada 2018 -konsultacje

18 grudnia 2018 – zebrania (informacje o ocenach śródrocznych i przewidywanych niedostatecznych)

22 stycznia 2019 – zebranie

26  marca 2019 – zebranie:

  • 16:30 szkolenie dla rodziców klas III dot. egzaminu gimnazjalnego.
  • 17:00 zebrania dla rodziców

14 maja 2019 – zebranie (informacje o ocenach śródrocznych i przewidywanych niedostatecznych)