Lista zebrań Rodziców

Zebrania z rodzicami

14 września 2017 – zebranie

19 października 2017 -konsultacje

16 listopada 2017 – zebranie

19 grudnia 2017 – zebrania (informacje o ocenach śródrocznych i przewidywanych niedostatecznych)

25 stycznia 2018 – zebranie

20 marca 2018 – zebranie;

  • 16:30 szkolenie dla rodziców klas III dot. egzaminu gimnazjalnego.
  • 17:00 zebrania dla rodziców
  • 17:00 Minitargi Edukacyjne

24 maja 2018 – zebranie (informacje o ocenach śródrocznych i przewidywanych niedostatecznych)