Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

28 września 2018 r. dokonaliśmy wyboru SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.  W bieżącym roku szkolnym inspirować, aktywizować oraz organizować będą:

  • Weronika Kolarczyk – przewodnicząca
  • Wiktor Leśniewski – zastępca
  • Adam Kret – skarbik
  • Dominka Sękowska – sekretarz
  • Maria Roślicka – członek zarządu

Wyborom do samorządu towarzyszył wybór RZECZNIKA PRAW UCZNIA.

Swoje zaufanie i losy uczniowie powierzyli p. Adrianowi Mrówce.