Egzaminy zewnętrzne

 Próbny egzamin gimnazjalny- termin do ustalenia

– część humanistyczna:
–  część matematyczna:
– część językowa: 

 Egzamin gimnazjalny 

– 10 kwietnia 2019 część humanistyczna:
– 11 kwietnia 2019 część matematyczna:
– 12  kwietnia 2019 część językowa:
Terminy ustala dyrektor CKE