Egzaminy zewnętrzne

 Egzamin gimnazjalny 

– 10 kwietnia 2019 część humanistyczna:
– 11 kwietnia 2019 część matematyczna:
– 12  kwietnia 2019 część językowa:
Terminy ustala dyrektor CKE