Egzaminy zewnętrzne

 Próbny egzamin gimnazjalny

– 5 grudnia 2017 część humanistyczna:
– 6 grudnia 2017 część matematyczna:
– 7 grudnia 2017 część językowa: 

 Egzamin gimnazjalny 

– 18 kwietnia 2018 część humanistyczna:
– 19 kwietnia 2018 część matematyczna:
– 20 kwietnia 2018 część językowa:
Terminy ustala dyrektor CKE