Zajęcia pozalekcyjne

Harmonogram zajęć dodatkowych rok szkolny 2018/19

Szkolna Drużyna Ratownicza

Ewelina Stasik, Sebastian Kazek wtorek g. 15.30

Przygotowanie do matury z matematyki

Kamila Witko 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

Kamila Witko  

Język japoński

Krzysztof BROM środa g. 13:40 (grupa średnio zaawansowana), piątek g. 7:15 (grupa początkująca)

Zajęcia dodatkowe z biologii (zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do matury)

Krzysztof BROM środa g. 12:45 (lub po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem innego terminu)

Biologia Roślin

Krzysztof BROM

Zajęcia dodatkowe z chemii (przygotowanie do matury)

Ewa GAŁWA środa g. 13:40

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Urszula DURNAŚ  

Koło biblioteczno – informatyczne

Beata GRZYWA 

Piłka koszykowa dziewcząt

Agata HEYDA 

Praca z uczniem słabym/zdolnym

Elżbieta KACZMARCZYK 

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego

Adrian MRÓWKA 

Zajęcia dodatkowe z Podstaw Przedsiębiorczości

Agnieszka ŚLĘCZKA 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki lub fizyki

Iwona JANIK -SIKORA środa

Język francuski/ język hiszpański

Joanna FOCHTMAN 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Joanna POPŁAWSKA – KOZŁOWSKA

Zajęcia aktorskie

środa 17.30 Katarzyna Bała (Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1)

poniedziałek 15.30 (Teatr Zagłębia)