Zajęcia pozalekcyjne

Harmonogram zajęć dodatkowych rok szkolny 2017/18

Ewelina Stasik, Sebastian Kazek

wtorek g. 15.30  Szkolna Drużyna Ratownicza

Kamila Witko

poniedziałek  g. 8.00 – 8.45        Przygotowanie do matury z matematyki

wtorek          g.14.35 – 15.20     Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl.2b/2c

Wioletta Biendziszewska- Czerw

poniedziałek      g.15.30             Geografia moją pasją

Krzysztof BROM

Poniedziałek        g. 15.20        Język japoński, Biologia Roślin

Renata BARTOŚ

poniedziałek         g.15.30       Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Urszula DURNAŚ

czwartek         g.15.30      Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Beata GRZYWA

wtorek         g.8.20 – 9.00   Koło biblioteczno – informatyczne

Agata HEYDA

poniedziałek g.16.15 – 17.00   Piłka koszykowa dziewcząt

Anna DURBACZ

środa       g. 15.30 – 16.15 Przygotowanie do zawodów

Elżbieta KACZMARCZYK

środa              g.14.35   Praca z uczniem słabym/zdolnym

Tomasz KUTA

środa            g.7.00 – 7.45 Jestem wartościowym człowiekiem

Adrian MRÓWKA

piątek      g.13.40 – 14.25  Zajęcia dodatkowe z języka polskiego

Grzegorz PELA

piątek      g.7.05 – 7.50    Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Agnieszka ŚLĘCZKA

wtorek, środa g.7.30 – 8.00 Zajęcia dodatkowe z Podstaw Przedsiębiorczości

Anna WALAS

Piątki z Humanitas, piątki w dzienniku

Iwona JANIK -SIKORA

środa          g. 13.40 – 14.25   Zajęcia wyrównawcze z matematyki lub fizyki

Joanna FOCHTMAN

Czwartek g. 7.05- 7.50  Język francuski/ język hiszpański

Joanna POPŁAWSKA – KOZŁOWSKA

Wtorek g.14.40 – 15.30  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Anna  MALECKA

CZWARTEK 14.30 ENGLISH MEETING

Zajęcia dziennikarskie 

wtorek 16.30 Konrad  Bilski ( Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1)

Zajęcia aktorskie

środa 17.30 Katarzyna Bała ( Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1)

czwartek 15.30 Piotr Zawadzki ( Teatr Zagłębia)