Kalendarz roku szkolnego


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1) Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r. ; godz. 10:30

2) Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2017 r. sobota

3) Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach i o zagrożeniu oceną niedostateczną na I półrocze

15 grudnia 2017 r.

4) Przerwa świąteczna

23 grudnia 2017 r. – 1 stycznia 2018 r.

5) Wystawienie ocen za I półrocze

19 stycznia 2018 r.

6) Zakończenie I półrocza nauki 

20 stycznia 2018

7) Ferie zimowe

29 stycznia -11 lutego  2018 r.

8) Próbny egzamin gimnazjalny

– 5 grudnia 2017 r. część humanistyczna:
– 6 grudnia 2017 r. część matematyczna:
– 7 grudnia 2017 r. część językowa: 

9) Rekolekcje wielkopostne

nie ustalono

10) Święta wielkanocne

29 marca -3 kwietnia  2018 r.

11) Egzamin gimnazjalny 

– 18 kwietnia 2018 część humanistyczna:
– 19 kwietnia 2018 część matematyczna:
– 20 kwietnia 2018 część językowa:
    Terminy ustala dyrektor CKE

 12) Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną

18 maja 2018 r.

13) Wystawienie ocen końcowych

15 czerwca 2018 r.

14) Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne

18 czerwca 2018 r.

15) Składanie podań o egzaminy poprawkowe

21 czerwca 2018 r.

16) Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.

17) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 13 października 2017 r.
  • 18,19,20 kwietnia 2018 r. ( egzamin gimnazjalny)
  • 30 kwietnia 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.
  • 1 czerwca 2018 r.