Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

DYŻURY KLASOWE

TERMIN KLASA
04.09.2018 – 06.10.2018 3a
09.10.2018 – 09.11. 2018 3b
10.11.2018 – 08.12. 2018 3c
11.12.2018 – 19.01.2019 2a
22.01.2019 – 28.02. 2019 2b
01.03.2019 – 06.04. 2019 1a
09.04.2019 – 18.05. 2019 1b
20.05.2019 – 21.06. 2019 1c

 

Kalendarz roku 2018/2019

31.08.2018  

piątek

 

Konferencja RP

03.09.2018 poniedziałek  

Rozpoczęcie roku szkolnego

A.    Mrówka

11.09.2018 wtorek Konferencja RP
11.09.2018 wtorek Zebrania z rodzicami
20.09.2018 czwartek Wycieczka integracyjna klas pierwszych

J. Tice, J.Janas- Sajdak, K.Brom

25.09.2018  wtorek

 

Konferencja RP szkoleniowa
28.09.2018 piątek Dzień chłopca

J.Sikora, R.Bartoś  ( kl.IIIA)

12.10.2018 piątek  

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas pierwszych

K. Witko , E. Kaczmarczyk ( 3b)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

31.10.2018 środa Haloween

SU ( A. Heyda, drugi opiekun SU)

K. Witko ( 3b)

październik wtorek Konferencja szkoleniowa
02.11.2018 piątek  

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

09.11.2018 piątek 11 Listopada

Dla Niepodległej- szkolna uroczystość obchodów 100-lecia  Niepodległości Polski.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Godz. 11.11 wspólne odśpiewanie hymnu państwowego

09- 11.11.2018 Piątek- niedziela Miejskie uroczystości niepodległościowe

J. Hojda, L.Sliwiński,A.Mrówka,

M.Pełka (kl.IIIC)

               20.11.2018 wtorek konsultacje dla rodziców
               30.11.2018 piątek Andrzejki

SU ( A. Heyda, drugi opiekun SU)

M.Pełka (kl.IIIC)

07.12.2018 piątek Mikołajki

SU ( A. Heyda, drugi opiekun SU)

Wychowawcy klas

17.12.2018 poniedziałek  

Wystawienie przewidywanej oceny śródrocznej

18.12.2018 wtorek zebranie z rodzicami ( powiadomienie rodziców i uczniów  o przewidywanej ocenie śródrocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną)
21.12.2018 piątek powiadomienie rodziców, który byli nieobecni na zebraniu o przewidywanej ocenie śródrocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną
21.12.2018 piątek Wigilia szkolna

SU, A. Mrówka( IIA), L.Śliwiński, E.Kaczmarczyk

 

22.12.2018 — 01.01.2019 Zimowa przerwa świąteczna

 

13.01.2019 niedziela Finał WOŚP ( Koło wolontariatu-A. Heyda, SU,

E. Stasik, E.Gałwa)

 

 

 

18 .01.2019 piątek  

Wystawienie ocen śródrocznych

Koniec I półrocza

22.01.2019 wtorek Konferencja klasyfikacyjna
22.01.2019 wtorek Zebrania z rodzicami

 

Termin do ustalenia piątek Bal Karnawałowy ( A. Heyda, K.Witko, J. Powałka- II B)
 

05.02.2019

 

wtorek

 

Konferencja plenarna

Rady Pedagogicznej

11.02.2019 – 22.02.2019 Ferie zimowe

 

28.02.2019  

czwartek

 

Tłusty czwartek

SU- opiekunowie

 

 

08.03.2019

 

piątek

Dzień kobiet

( J.Tice- kl IA , M.Kaptur, R.Siedlecki, P.Rudnicki, A.Mrówka, L.Śliwiński, T.Kuta, T.Starosta, K.Brom)

Termin do ustalenia-  Rekolekcje Wielkopostne

 

26.03.2019 wtorek Konferencja RP

Szkolenie dot. procedury egzaminu gimnazjalnego

26.03.2019 wtorek I i II klasy – konsultacje dla rodziców

III- zebrania z rodzicami

( szkolenie dot. egzaminu gimnazjalnego)

kwiecień wtorek Konferencja szkoleniowa

10-12.04.2019 (śr-pt) Egzamin gimnazjalny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

18.04.2019 – 23.04.2019  Wiosenna przerwa świąteczna

 

 30.04.2019 wtorek Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji

3-go Maja

IB – J.Janas- Sajdak, J.Hojda

 

 01.05.2019  

środa

 

Święto 1 Maja – dzień wolny

 

 

02.05.2019

 

czwartek

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

03.05.2019  

piątek

 

Święto 3 Maja – dzień wolny
13.05.2019 poniedziałek Wystawienie przewidywanych ocen  niedostatecznych
14.05.2019  

wtorek

Zebrania z rodzicami

Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną

 

  17.05.2019  

piątek

powiadomienie rodziców, który byli nieobecni na zebraniu o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną

 

17.05.2019 piątek Dzień Bezpieczeństwa –

Konkurs pierwszej pomocy „999”

(J. Powałka, E. Stasik)

 

31.05.2019 piątek Dzień dziecka- Dzień sportu

K. Brom kl. lC, nauczyciele wf

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

12.06.2019  środa Wystawienie ocen rocznych
14.06.2019

 

piątek Konferencja klasyfikacyjna

 

20.06.2019

 

piątek Boże Ciało- dzień wolny
  21.06.2019

 

 

piątek

 

 

Zakończenie roku szkolnego

K.Brom- IC, U.Durnaś

 

22.06.2019– 31.08.2019 Ferie letnie
     02.09.2019 poniedziałek Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

J.Powałka, J.Popławska- Kozłowska

( kl.III B)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

12.10.2018 r.;

02.11.2018 r. ;

09.11.2018 r.;

10-12.04.2019 r.

02.05.2019 r.,

31.05.2019 r.