rozmiar tekstu
Uwaga Maturzyści!
Strona główna > Uwaga Maturzyści!

Uwaga Maturzyści!

WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

W dniu 5 lipca br. w godzinach 8.00–10.00  w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło, które zostały przekazane zdającym przez wychowawców.

Zgodnie z harmonogramem CKE, w dniu 5 lipca 2021r. w godz. 12.30 – 15.00  w Szkole będą wydawane  świadectwa maturalne.

W pozostałe dni świadectwa będzie można odebrać w Sekretariacie Szkoły w godz. 9.00-13.00.

W celu zachowania bezpieczeństwa epidemicznego należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego oraz obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką.

Informacja o egzaminie poprawkowym oraz oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2021/EM_2021_Zalacznik_7.pdf

EGZAMIN  MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – sierpień 2021

Kto jest uprawiony do zdawania egzaminu

Egzamin maturalny w sierpniu jest organizowany dla tych absolwentów, którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.

Uwaga: egzaminu w tym terminie nie mogą zdawać ci absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu w sesji głównej (w maju), dodatkowej (w czerwcu) lub ich egzamin został unieważniony.

Gdzie i kiedy złożyć deklarację?

Zdający składa Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z  danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) dyrektorowi szkoły do  12 lipca 2021 r.

Gdzie i kiedy będzie przeprowadzony egzamin?

Egzaminy pisemne będą przeprowadzone w  szkole, w której absolwent przystąpił
do egzaminu maturalnego w maju br.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się
24 sierpnia 2021 r. o godzinie 09.00.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w  terminie ustalonym przez Dyrektora CKE 10 września 2021 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

www.oke.jaworzno.pl

Współpracujemy z: