rozmiar tekstu
Strona główna > Potwierdzanie woli podjęcia nauki -komisja rekrutacyjna urzęduje od 18 do 21 lipca w godzinach od 10.00 do 14.00.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki -komisja rekrutacyjna urzęduje od 18 do 21 lipca w godzinach od 10.00 do 14.00.

Komisja rekrutacyjna przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. W. Szymborskiej

urzęduje od 18 do 21 lipca 2023 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do szkoły proszone są o dostarczenie w w/w terminie

oryginału świadectwa i zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty.

Oryginały świadectwa i zaświadczenia będzie można odebrać 

również 24 i 25 lipca

w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 12.00

Współpracujemy z: