Lista zebrań Rodziców

Zebrania z rodzicami:

  • 17 września 2019 – zebranie z rodzicami
  • 19 listopada 2019 – konsultacje z rodzicami
  • 17 grudnia 2019 – zebranie z rodzicami (informacje o ocenach śródrocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych)
  • 28 stycznia 2020 – zebranie z rodzicami
  • 17 marca 2020 – zebranie z rodzicami uczniów klas III dotyczące egzaminu maturalnego, konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II
  • 19 maja 2020 – zebranie z rodzicami (informacje o ocenach rocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych)