Lista zebrań Rodziców

Zebrania z rodzicami:

 

  • 14 września do 18 września 2020- zebranie z rodzicami klas II i III
    15 września 2020 – zebranie z rodzicami klas I
  • 17 listopada 2020 – zebrania dla rodziców klas III (powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną) – konsultacje dla Rodziców klas I i II
  • 15 grudnia 2020 – zebranie z rodzicami klas I i II (informacje o ocenach śródrocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych)
  • 19 stycznia 2021 – zebranie z rodzicami
  • 30 marca 2021 – zebranie z rodzicami uczniów klas III powiadomienie o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną) -konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II
  • 18 maja 2021 – zebranie z rodzicami (informacje o ocenach rocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych)