Do pobrania

Jednorazowe zwolnienie z lekcji – wzór

Wniosek o zwolnienie ucznia niepełnoletniego z zajęć wychowania fizycznego

Wniosek o zwolnienie ucznia pełnoletniego z zajęć wychowania fizycznego

Wniosek o zwolnienie ucznia niepełnoletniego z obowiązku nauki drugiego języka nowożytnego

Wniosek o zwolnienie ucznia pełnoletniego z obowiązku nauki drugiego języka nowożytnego

Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach wdżr ucznia pełnoletniego i niepełnoletniego

Deklaracja uczęszczania na lekcję religii/ etyki

Rezygnacja z uczestniczenia w lekcjach religii/ etyki ucznia pełnoletniego

( w przypadku wcześniejszej deklaracji)

Rezygnacja z uczestniczenia w lekcjach religii/etyki  ucznia niepełnoletniego

(w przypadku wcześniejszej deklaracji)

Oświadczenie rodzica dotyczące udziału w konsultacjach w czasie zagrożenia epidemicznego

Oświadczenie pełnoletniego ucznia/ absolwenta dotyczące udziału w konsultacjach w czasie zagrożenia epidemicznego