rozmiar tekstu
Strona główna > O szkole

O szkole

Charakterystyka szkoły

Zgodnie z Uchwałą nr 531/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła IIz siedzibą w Sosnowcu przy ul. Ignacego Kalagi 9a, przekształca się w IX Liceum Ogólnokształcące.

Dane kontaktowe

IX Liceum Ogólnokształcące, 41-219 Sosnowiec, ul. Jana Dormana 9A
tel/fax: 32 263 24 23, e-mail lo9@sosnowiec.edu.pl,

Historia szkoły

Liceum powstało na bazie Gimnazjum nr 9 funkcjonującego od 1 września 1999 r. W latach 1999 – 2003 w budynku funkcjonowały dwie szkoły: Gimnazjum nr 9 i wygaszana Szkoła Podstawowa nr 2(dawna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagórzu). W latach 2003 – 2017 przy ulicy Kalagi 9A funkcjonowało już tylko Gimnazjum nr 9, które 18 maja 2007 roku otrzymało imię Jana Pawła II. W wyniku ustawy o dekomunizacji nazw ulic i reformie systemu edukacji od 1 września 2017 roku przy ulicy Jana Dormana 9A w Sosnowcu powstała nowa szkoła – IX Liceum Ogólnokształcące.

Misja

Nowe liceum to nowe horyzonty i perspektywy dla młodych ludzi stojących przed wyborem szkoły średniej. Szkoła powinna kontynuować dobre wzorce wypracowane przez Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II i jednocześnie być placówką nowoczesną, wdrażającą wysokie standardy nauczania i wychowania. Powinna także przygotować ucznia do podjęcia odpowiedzialnej decyzji dotyczącej wyboru kierunku studiów wyższych w kontekście coraz bardziej wymagającego rynku pracy.

Wizja

IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu to nowoczesna placówka oświatowa, która:

 • spełnia wymagania i oczekiwania młodzieży, rodziców oraz nauczycieli;
 • zapewnia wysoką jakość nauczania i wysoką kulturę uczenia się;
 • uczy myślenia i rozwiązywania problemów, mierzenia się z wyzwaniami;
 • sprzyja całożyciowemu rozwojowi uczniów, wyposażając w kompetencje najbardziej pożądane z perspektywy gospodarki i społeczeństwa;
 • kształtuje poczucie więzi ze swoją szkołą, miejscowością i ojczyzną.

Główne cele szkoły

 • Wysokie standardy kształcenia, uzyskiwanie bardzo dobrych wyników na egzaminach zewnętrznych przez uczniów ostatnich klas gimnazjalnych oraz klas licealnych;
 • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania;
 • Nauczanie w atmosferze przyjaznej uczniowi;
 • Kreowanie postawy młodego człowieka, który samodzielnie i mądrze podejmuje decyzje dotyczące swojej przyszłości,umiejącego współpracować z innymi, świadomego swych kompetencji, podążającego ścieżką uczciwości i szacunku wobec drugiego człowieka.

Model absolwenta

Absolwent IX Liceum:

 • jest osobą samodzielną, autentyczną, nie odgrywa ról, lecz poszukuje coraz lepszych warunków do własnego rozwoju,
 • potrafi się uczyć, jest świadomy wagi wiedzy, umiejętności i wykształcenia w tworzeniu swojej przyszłości,
 • jest empatyczny, wrażliwy na cudze uczucia, motywy, świadomy postaw i wartości innych,
 • jest asertywny, ma własne zdanie, które potrafi wyrazić bez przejawów agresji, w sposób nienaruszający praw i psychicznego terytorium innych,
 • dostrzega wpływ otaczającego świata na kształtowanie własnego systemu wartości,
 • utożsamia się ze swoją szkołą jako miejscem nauki, z jej wizerunkiem, historią i tradycją.

Współpracujemy z: