Profil humanistyczny z edukacją prawną

Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Szkoła podjęła współpracę z kancelarią adwokacką

Będziesz uczestniczyć w symulacjach rozpraw sądowych, spotkaniach z prawnikami, warsztatach i wykładach.

Przedmiot uzupełniający – Edukacja prawna.