rozmiar tekstu
Strona główna > Dla Rodzica

Dla Rodzica

Przy IX Liceum Ogólnokształcącym im.Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu działa Rada Rodziców.

Jej kompetencje określone są w Statucie Szkoły. Zachęcamy Rodziców naszych uczniów do współpracy i dzielenia się pomysłami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi polepszenia jakości pracy szkoły.

Poradnik MEN – rada rodziców

 

Współpracujemy z: