Dla Rodzica

Informacje dotyczące ubezpieczenia:ubezpieczenie 2018-2019

Wychowawcy klas:

Klasa Wychowawca , wychowawca zastępczy
1a Justyna Tice, Anna Durbacz
1b Joanna Janas-Sajdak, Agata Heyda
1c Krzysztof Brom, Joanna Hojda
2a Adrian Mrówka, Leszek Śliwiński
2b Justyna Powałka, Joanna Popławska-Kozłowska
3a Iwona Janik-Sikora, Renata Bartoś
3b Kamila Witko, Elżbieta Kaczmarczyk
3c Małgorzata Pełka, Joanna Fochtman