Matura

Drodzy Maturzyści,

Prosimy o zapoznanie się  z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego:

Uwaga: Aktualizacja z dnia 21 maja 2020

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE
obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 – Aktualizacja z dnia 21 maja 2020

Harmonogram egzaminów w 2020 r.

Zgłoszenie do części ustnej pdf

Wytyczne CKE, MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w 2020 r.

Wytyczne – prezentacja 

Powtórki przed egzaminem Arkusze egzaminacyjne

Prezentacja – najważniejsze informacje Matura 2020

Informacja dotycząca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2020 r.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Wzór wniosku o dokonanie zmiany w deklaracji wstępnej

CKE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015część ogólna

CKE INFORMATORY EGZAMIN W „NOWEJ” FORMULE

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ”FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2020 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2020 r.

Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty lub laureata olimpiady załącznik 5

Wniosek zdającego lub rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym załacznik 6

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym załącznik 7a

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Wniosek o weryfikację sumy punktów