rozmiar tekstu
Strona główna > Matura

Matura

Drodzy Maturzyści,

Prosimy o zapoznanie się  z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego 2021 r.:

prezentacja –  matura 2021

wytyczne sanitarne Matura 2021

W dniach 4,5,6,7 maja 2021 r. egzaminy maturalne rozpoczynają się o godzinie 9.00.

4 maja – język polski ( poziom podstawowy)

5 maja – matematyka (poziom podstawowy)

6 maja – język angielski (poziom podstawowy)

7 maja – język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

KLASA 3A 

Zdający stawiają się w szkole o godz. 8.00  wchodząc wejściem od strony boiska.     Pomieszczenie, w którym można zostawić rzeczy osobiste to szatnia przy sali gimnastycznej. 

KLASA 3B

Zdający stawiają się w szkole o godz. 8.15  wchodząc wejściem głównym. Pomieszczenie, w którym można zostawić rzeczy osobiste to jadalnia.

KLASA 3C

Zdający stawiają się w szkole o godz. 8.30  wchodząc wejściem od strony boiska .     Pomieszczenie, w którym można zostawić rzeczy osobiste to sala nr 13.

Absolwenci z lat poprzednich

Zdający stawiają się w szkole o godz. 8.30  wchodząc wejściem głównym. Pomieszczenie, w którym można zostawić rzeczy osobiste to jadalnia.

Po pozostawieniu rzeczy osobistych, zdający udają się do sal, w których będą pisać egzamin.

Wykaz sal na wszystkie zadeklarowane egzaminy maturalne każdy absolwent otrzyma przy odbiorze świadectwa ukończenia szkoły. 

Na egzaminy odbywające się w dniach 10 maja-19 maja 2021 r. zdający stawiają się pół godziny przed czasem rozpoczęcia się egzaminu czyli 8.30 albo 13.30.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O ZABRANIU ZE SOBĄ NA EGZAMIN DOWODU OSOBISTEGO, DŁUGOPISU Z CZARNYM WKŁADEM.

 

Przypomnienie:

  • na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
  • zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
  •  zdający, nauczyciele, pracownicy szkoły, obserwator lub inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką, zachowania bezpiecznej odległości zarówno przed wejściem do szkoły jak i na terenie szkoły, dezynfekcji rąk oraz stosowania się do procedur zawartych w Wytycznych CKE, MEN i GIS z dn. 19 kwietnia 2021r.

 

 

Współpracujemy z: