rozmiar tekstu
Strona główna > Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

DataWydarzenie
01.09.2023Konferencja Rady Pedagogicznej
04. 09.2023Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024
08.09.2023Narodowe Czytanie 2023
12.09.2023Konferencja Rady Pedagogicznej- zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie planów pracy zespołów   Zebrania z rodzicami
19.09.2023Spotkanie Szkolnej Rady Rodziców
  . 09.2023Europejski Dzień Języków
02.10.2023Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
10.10.2023Konferencja RP
12.10.2023Święto Edukacji Narodowej Ślubowanie uczniów klas I  
13.10.2023Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14.10.2023Święto Edukacji Narodowej
16.10.2023 Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca 
01.11.2023Wszystkich Świętych Dzień ustawowo wolny
10.11.2023Obchody Święta Niepodległości
11.11.2023Narodowe Święto Niepodległości
    .11.2023Konferencja RP
29.11.2023Andrzejki 
listopad 2023Próbna Matura 
08.12.2023Dzień Patrona Szkoły
15.12.2023Koniec pierwszego półrocza klas czwartych  Wystawienie ocen śródrocznych w klasach czwartych 
19.12.2023Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych   Zebrania z rodzicami klas czwartych
22.12.2022Wigilia szkolna, Jasełka
23.12.2023- 31.12.2023Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2024Nowy Rok Dzień ustawowo wolny
06.01.2024Święto Trzech Króli Dzień ustawowo wolny
19.01.2024Wystawienie ocen śródrocznych  w klasach I, II i III
21.01.2024Koniec I półrocza klas I, II i III
23.01.2024Konferencja klasyfikacyjna  klas I, II i III Zebrania z rodzicami klas I, II i III
29.01.2024- 11.02.2024Ferie zimowe
styczeń 2024  32. Finał WOŚP
07.02.2024Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych
13.02.2024Konferencja Rady Pedagogicznej- podsumowanie I półrocza Analiza wyników matury próbnej
1.03.2024Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
14.03.2024Światowy Dzień Liczby Pi
marzec 2024Szymborczański Festiwal Nauki
22.03.2024Wystawienie przewidywanych ocen rocznych  w klasach programowo najwyższych
26.03.2024 Powiadomienie rodziców  i uczniów klas czwartych  o przewidywanej ocenie rocznej  i o zagrożeniu oceną niedostateczną Zebranie z rodzicami kl. IV
28.03.2024- -02.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna
kwiecień 2024Dzień Otwarty
16.04.2024Konferencja szkoleniowa- procedury egzaminu maturalnego
19.04.2024Wystawienie ocen końcowych   w klasach czwartych 
22.04.2024Dzień Ziemi
23.04.2024Konferencja klasyfikacyjna  klas czwartych liceum
26.04.2024OSTATNI DZWONEK  Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych liceum
30.04.2024Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
01.05.2024Święto Pracy Dzień ustawowo wolny
02.05.2024Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.05.2024Święto Uchwalenia Konstytucji  3 Maja Dzień ustawowo wolny
07.05-13.05. 2024Egzamin maturalny Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
17.05.2024Wystawienie przewidywanych ocen rocznych Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną
21.05.2024Zebrania z rodzicami Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną
30.05.2024Boże Ciało Dzień ustawowo wolny
31.05.2024Dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych
14.06.2024Wystawienie ocen rocznych
18.06.2024Konferencja klasyfikacyjna
21.06.2024Uroczyste zakończenie roku szkolnego

ni ustawowo wolne od pracy:

 1. 01.11.2023 r. (środa) – Uroczystość Wszystkich Świętych
 2. 11.11.2023 r. (sobota) – Narodowe Święto Niepodległości
 3. 01.01.2024 r. (poniedziałek) – Nowy Rok
 4. 06.01.2024 r. (sobota) – Święto Trzech Króli
 5. 01.05.2024 r. (środa.) – Święto Pracy
 6. 03.05.2024 r. (piątek) –  Święto Konstytucji 3 Maja
 7. 30.05.2024 r. (czwartek) – Boże Ciało

Dni  wolne od zajęć dydaktycznych (9 dni):

 • 13.10.2023 r. (piątek) – Święto Edukacji Narodowej
 • 22.12.2023 r. (piątek)- Wigilie Klasowe
 • 02.05.2024 r. (czwartek)
 • 07 – 13 .05.2024 r. – matury pisemne
 • 31.05.2024 r. (piątek) 

Współpracujemy z: