rozmiar tekstu
Strona główna > Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

DataWydarzenie
30.08.2022Konferencja Rady Pedagogicznej
01. 09.2022Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023
02.09.2022Narodowe Czytanie 2021
06.09.2022Spotkanie Zespołu Wychowawczego
(szkolenie w ramach programu profilaktycznego” Mediacje”)
Zebrania z rodzicami klas I
13.09.2022Zebrania z rodzicami 
klas II, III, IV
Zebranie Rady Rodziców
13.09.2022Konferencja Rady Pedagogicznej- zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie planów pracy zespołów
26.09.2022Europejski Dzień Języków
28.09.2022-
-30.09.2022
“Matura próbna” z OKE
z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym
30.09.2022Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
11.10.2022Konferencja RP
13.10.2022Święto Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów klas I  
14.10.2022Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17.10.2022Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca – Bicie rekordu RKO z WOŚP
31.10.2022Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
01.11.2022Wszystkich Świętych Dzień ustawowo wolny
10.11.2022Obchody Święta Niepodległości
11.11.2022Narodowe Święto Niepodległości Dzień ustawowo wolny
15.11.2022Konferencja RP 
29.11.2022Andrzejki 
09.12.2022Dzień Patrona Szkoły
Grudzień 2022Obchody „13 grudnia – Pamiętamy”
12.12.2022-
22.12.2022
“Matura próbna” z CKE
ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach
16.12.2022Koniec pierwszego półrocza klas IV Wystawienie ocen śródrocznych w klasach IV
20.12.2022Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych

Zebrania z rodzicami klas czwartych
22.12.2022Wigilia szkolna, Jasełka
23.12.2022- 31.12.2022Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2023Święto Trzech Króli Dzień ustawowo wolny
13.01.2023Wystawienie ocen śródrocznych klas I , II, III
16.01.2023- 29.01.2023Ferie zimowe
29.01.2023Koniec I półrocza klas I, II i III
31.01.2023Konferencja klasyfikacyjna klas I, II i III Zebrania z rodzicami klas I i II
 31. Finał WOŚP
07.02.2023Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych
14.02.2023Konferencja Rady Pedagogicznej- podsumowanie I półrocza Analiza wyników matury próbnej
01.03.2023Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
14.03.2023 Światowy Dzień Liczby Pi
marzec 2023Szymborczański Festiwal Nauki
24.03.2023Wystawienie przewidywanych ocen rocznych  w klasach programowo najwyższych
28.03.2023Powiadomienie rodziców i uczniów klas IV o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną Zebranie z rodzicami kl. IV
Termin do ustaleniaRekolekcje Wielkopostne
06.04.2023-
-11.04.2023
Wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2023Konferencja szkoleniowa- procedury egzaminu maturalnego
21.04.2023Dzień Ziemi
20.04.2023Dzień Otwarty
21.04.2023Wystawienie ocen rocznych w klasach IV
25.04.2023Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych liceum
28.04.2023OSTATNI DZWONEK Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych liceum
28.04.2023Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go maja
1.05.2023Święto Pracy
Dzień ustawowo wolny
02.05.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05.2023Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Dzień ustawowo wolny
04-10.05.2023Egzamin maturalny Dni wolne od zajęć dydaktycznych
19.05.2023Wystawienie przewidywanych ocen rocznych Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną
23.05.2023Zebrania z rodzicami
Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych
o przewidywanej ocenie rocznej i o zagrożeniu oceną niedostateczną
08.06.2023Boże Ciało
Dzień ustawowo wolny
09.06.2023Dzień wolny od zajęć
dydaktyczno -wychowawczych
16.06.2023Wystawienie ocen rocznych
20.06.2023Konferencja klasyfikacyjna
23.06.2023Uroczyste zakończenie roku szkolnego
01.09.2023Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

Dni ustawowo wolne od pracy:

 1. 01.11.2022 r. (wt.) – Wszystkich Świętych
 2. 11.11.2022 r. (pt.) – Święto Niepodległości
 3. 06.01.2023 r. (pt.) – Święto Trzech Króli
 4. 01.05.2023 r. (pon.) – Święto Pracy
 5. 03.05.2023 r. (śr.) –  Święto Konstytucji 3 Maja
 6. 08.06.2023 r. (czw.) – Boże Ciało

Dni  wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14.10.2022 r. (pt.) – Święto Edukacji Narodowej
 • 31.10.2022 r. (pon)
 • 02.05.2023 r. (wt)
 • 04 – 10 .05.2023 r. – matury 
 • 09.06.2023 r. (pt)

Współpracujemy z: