rozmiar tekstu
Strona główna > Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Drogi Absolwencie szkoły podstawowej, szanowny Rodzicu,

zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji  do klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu na rok szkolny 2022/2023 oraz do oddziału dwujęzycznego (z językiem angielskim)

Terminarz:

 • Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego
  przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego ( język angielski)  od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00
 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej IX Liceum ogólnokształcącego im.Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00
 • Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego (oddział dwujęzyczny) – 9 czerwca 2022 r. godz. 13.00

  II termin * 22 czerwca 2022 r. godz. 13.00

  *dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie

 • Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych do 15 czerwca 2022 r.

  II termin * do 8 lipca 2022 r.

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2022 r.

 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowe od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 29 lipca 2022 r.
  do godz.14.00.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w regulaminie rekrutacji.

Współpracujemy z: