Podręczniki

Lista podręczników w IX Liceum Ogólnokształcącym im.Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

na rok 2020/2021:

Podręczniki do informatyki w pierwszych i drugich klasach po szkole dostawowej zostaną podane we wrześniu.

Klasy pierwsze liceum 4-letnie

Klasy drugie liceum 4- letnie

klasy drugie liceum 3-letnie

Klasy trzecie liceum 3-letnie

Szkolny zestaw programów nauczania w  IX Liceum Ogólnokształcącym
w Sosnowcu na rok szkolny 2020/ 2021:

Programy realizowane w liceum 3-letnim

Programy realizowane w liceum 4-letnim