Podręczniki

Lista podręczników w IX Liceum Ogólnokształcącym im.Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

Rok szkolny 2021/2022

Klasy pierwsze

Profil psychologiczny

Profil e-sportowy z technologią multimedialną

Profil artystyczno-medialny z edukacją teatralną 

Profil ekologiczny  z modułem laboratoryjnym

Profil humanistyczny z edukacją prawną 

Profil medyczny z modułem laboratoryjnym

Profil menadżerski z j. angielskim

Profil politechniczny z grafiką komputerową i programowaniem

Klasy drugie

2L

2EP

2M

2TP

Klasy trzecie

Liceum czteroletnie

3AP

3BP

3CP

3DP

3EP

Liceum trzyletnie

3AG

3BG

3CG

3DG

3EG

3FG

Szkolny zestaw programów nauczania

ZESTAW-PROGRAMÓW-LO-3letnie

ZESTAW-PROGRAMÓW-LO-4letnie

Rok szkolny 2020/2021:

Podręczniki do informatyki w pierwszych i drugich klasach po szkole podstawowej zostaną podane we wrześniu.

Klasy pierwsze liceum 4-letnie

Klasy drugie liceum 4- letnie

klasy drugie liceum 3-letnie

Klasy trzecie liceum 3-letnie

Szkolny zestaw programów nauczania w  IX Liceum Ogólnokształcącym
w Sosnowcu na rok szkolny 2020/ 2021:

Programy realizowane w liceum 3-letnim

Programy realizowane w liceum 4-letnim