rozmiar tekstu
Strona główna > Stołówka szkolna

Stołówka szkolna

Wpłaty za obiady, konto

Informacje o wysokości wpłat za obiady w danym miesiącu dostępne są na tablicy ogłoszeń (jadalnia) lub indywidualnie u intendenta- Pani Magdaleny Dziubek

Prosimy o terminowe wpłaty (do 10-tego dnia każdego miesiąca) wyliczonej kwoty na konto:

PKO BP     

94 1020 2313 0000 3502 0579 6711


REGULAMIN  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ

IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

Uwaga- na stołówce szkolnej obowiązują dodatkowe procedury sanitarne związane z pandemią Covid-19

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Kuchnia przygotowuje posiłek w skład którego może wchodzić: zupa, II danie, kompot/napój lub posiłek jednodaniowy z dodatkiem.
 3. Obiady są wydawane na przerwach po 4 i 5 godzinie lekcyjnej ewentualnie w innych wyznaczonych godzinach.
 4. Opiekunem uczniów podczas obiadu jest wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
 5. W stołówce przebywają wyłącznie uczniowie spożywający posiłek.
 6. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
  1. poruszać się spokojnie
  2. zdejmować krzesełka ze stołów lub je podnosić
  3. zachowywać porządek i ostrożność przy odbiorze dania z okienka
  4. zachowywać się cicho, nie używać telefonów komórkowych itp.
  5. zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, sztućce i kubki, zostawić czyste miejsce na stole i pod nim, zasunąć krzesło)
  6. nie rozrzucać jedzenia
  7. szanować naczynia i sztućce
  8. naprawić szkodę uczynioną celowo w stołówce szkolnej
  9. stosować się do poleceń nauczyciela-opiekuna stołówki szkolnej.
 7. Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny tygodniowy jadłospis oraz informacja o opłatach za dany miesiąc.
 8. Wpłat za obiady dokonuje się na konto – informacje udzielane przez opiekuna stołówki.

Współpracujemy z: