Stołówka szkolna

Wpłaty za obiady, konto

Informacje o wysokości wpłat za obiady w danym miesiącu dostępne są na tablicy ogłoszeń (jadalnia) lub indywidualnie u opiekuna stołówki p.E.Kaczmarczyk.

Prosimy o terminowe wpłaty (do 10-tego dnia każdego miesiąca) wyliczonej kwoty na konto:

PKO BP     

94 1020 2313 0000 3502 0579 6711


REGULAMIN  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ

IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Kuchnia przygotowuje posiłek w skład którego może wchodzić: zupa, II danie, kompot/napój lub posiłek jednodaniowy z dodatkiem.
 3. Obiady są wydawane na przerwach po 4 i 5 godzinie lekcyjnej ewentualnie w innych wyznaczonych godzinach ( np. w dni rekolekcji, egzaminów maturalnych ).
 4. Opiekunem uczniów podczas obiadu jest wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
 5. W stołówce przebywają wyłącznie uczniowie spożywający posiłek. Osoby towarzyszące czekają poza stołówką.
 6. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
 • poruszać się spokojnie
 • zdejmować krzesełka ze stołów lub je podnosić
 • zachowywać porządek i ostrożność przy odbiorze dania z okienka
 • zachowywać się cicho ( nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów), nie hałasować sztućcami, nie używać telefonów komórkowych itp.
 • zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, sztućce i kubki, zostawić czyste miejsce na stole i pod nim, zasunąć krzesło)
 • nie rozrzucać jedzenia
 • szanować naczynia i sztućce
 • naprawić szkodę uczynioną celowo w stołówce szkolnej
 • stosować się do poleceń nauczyciela-opiekuna stołówki szkolnej.
 1. Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny tygodniowy jadłospis oraz informacja o opłatach za dany miesiąc.
 2. Wpłat za obiady dokonuje się na konto – informacje udzielane przez opiekuna stołówki.

Opiekun stołówki:                                                                Dyrektor:

p.Elżbieta Kaczmarczyk                                                     mgr Ewelina Stasik