rozmiar tekstu
Strona główna > Akredytacja 2021-2027

Akredytacja 2021-2027

IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej W Sosnowcu

  •  ➔ tylko 159 szkół w Polsce uzyskało w roku 2020 akredytację Erasmus+
  • ➔ jesteśmy jedynym akredytowanym liceum w Sosnowcu
  • ➔ akredytacja gwarantuje stały dostęp do mobilności zagranicznych dla uczniów i pracowników szkoły

Cele umiędzynarodowienia IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu

Jednym z priorytetów IX LO jest wspieranie i promowanie mobilności uczniów i kadry dydaktycznej przy wsparciu organizacyjnym, merytorycznym i finansowym programu Erasmus+.

CELE GŁÓWNE

  1. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ UCZNIÓW, CZYLI TWORZENIE SILNYCH UMYSŁÓW NA NIEPEWNE CZASY (BUILDING LEARNING POWER) WEDŁUG PODZIAŁU 4RS I 3XC GUYA CLAXTONA ORAZ PLTS FRAMEWORK.
  1. WZROST ŚWIADOMOŚCI POTRZEBY UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ORAZ SYSTEMATYCZNE ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH UCZNIÓW I KADRY.
  1. OTWARCIE I SYSTEMATYCZNE ROZWIJANIE ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO
  1. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Widzimy, że nasi uczniowie uczestniczący w projektach, rozwijają wiele kompetencji kluczowych i zdobywają wiele cennych doświadczeń. Zaangażowanie młodzieży w projekty Erasmus+ oraz eTwinning będzie najlepiej stymulowało do uczenia się języków obcych i skutecznie przygotuje do pracy w przyszłości, wpłynie na wzrost poziomu świadomości i zainteresowania innymi kulturami w ramach Unii Europejskiej, zwiększenie tolerancji dla odmienności, umożliwi przygotowanie uczniów do roli obywatela wielonarodowego, wielokulturowego i wielojęzycznego, ułatwi promowanie aktywności

obywatelskiej i podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i

globalnego wśród młodych ludzi.

Uczestnictwo kadry IX LO w międzynarodowych projektach, zapewni transfer wiedzy i doświadczeń na międzynarodowym poziomie oraz wypracowanie nowych narzędzi i metod pracy przy wykorzystaniu wiedzy, kompetencji i doświadczeń zdobytych za granicą.

Czytaj dalej..AKREDYTACJA PROGRAMU ERASMUS+ (2)

Współpracujemy z: