rozmiar tekstu
Strona główna > Nowa Szkoła – Nowy Start

Nowa Szkoła – Nowy Start

Projekt został uhonorowany  Europejską Nagrodą za Innowacyjność w Nauczaniu (EITA 23) przez Komisję Europejską. 

Link do strony Laureatów EITA 23:

https://innovative-teaching-award.ec.europa.eu/projects/new-school-new-start_en 

2020-1-PL01-KA101-080645

KWOTA DOFINANSOWANIA: 47153 euro

Czas trwania: 1.12.2020. – 30.11.2022.

Projekt NOWA SZKOŁA – NOWY START jest jednym z elementów budowania nowej marki w zakresie edukacji, próbą wykorzystania skutków reformy edukacji do stworzenia nowoczesnej placówki kształcącej młodych ludzi świadomych swoich mocnych i słabych stron, cechujących się odwagą do szukania nowych rozwiązań, posiadających nie tylko wiedzę, ale i kompetencje kluczowe niezbędne do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie, biegle posługujących się językiem angielskim i świadomych znaczenia wielojęzyczności w dzisiejszym świecie.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, z przyjemnością informuje, że zespół nauczycieli, który w imieniu IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu zrealizował projekt „NOWA SZKOŁA – NOWY START” na podstawie umowy finansowej o numerze 2020-1-PL01-KA101-080645, został nominowany do polskiej edycji Europejskiej Nagrody za innowacyjność w nauczaniu– Erasmus+ 2023 w kategorii: szkoły ponadpodstawowe.

 Nagroda European Innovative Teaching Award (Europejska Nagroda za innowacyjność w nauczaniu) jest przyznawana przez Komisję Europejską. Została ustanowiona Komunikatem w sprawie Europejskiego Obszaru Edukacji. Służy uhonorowaniu wyróżniających się praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach programu Erasmus+ oraz wyrażeniu uznania dla pracy nauczycieli i szkół, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój tego zawodu.

Odznaka – Przykład Dobrej Praktyki

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ wyróżniła nasz projekt “Nowa szkoła – Nowy Start”, uznając go za przykład dobrej praktyki, który może służyć innym instytucjom jako źródło inspiracji.

Podsumowanie oceny jakościowej projektu, dokonanej przez Narodową Agencję FRSE: link 

Oficjalna karta projektu na stronie Komisji Europejskiej: link

Działania

Prezentacja wprowadzająca do projektu – mgr Katarzyna Baca, koordynator Erasmus+

Szkolenia metodyczno – językowe w terminie 1.12.20. – 31.08.2021.

Szkolenia metodyczne oraz job shadowing w terminie I – XI 2022

Gościmy trzech nauczycieli z Francji w ramach job shadowing.

Job shadowing w Liceo Delle Scienze Umane Danilo Dolci w Palermo.

Szkolenie z Adrianem Underhillem w Bell Cambridge.

Szkolenie “Building a School Digital Strategy with the SELFIE Tool”, Teacher Academy, eTwinning, certyfikat  link

Kwalifikacje do nauczania dwujęzycznego.

Następujący nauczyciele w ramach projektu zdali egzamin FCE i otrzymali kwalifikacje do nauczania dwujęzycznego: mgr Katarzyna Krzemińska (język hiszpański), mgr Krzysztof Brom (biologia).

Oddział dwujęzyczny: link 

Profesjonalna Społeczność Uczących Się link

Innowacja: Wstrzymać nauczycieli, ruszyć uczniów”

Treść innowacji link

Ewaluacja innowacji “Wstrzymać nauczycieli, ruszyć uczniów”:

I półrocze  rok szk.2020/2021

II półrocze rok szk. 2020/2021

Innowacja GO4CLIL

Karta innowacji link

Ewaluacja I semestr 2021/2022 link

Ewaluacja podsumowująca rok szkolny 2021/2022 link 

Oddział dwujęzyczny – klasa menadżersko językowa 1MJ, rok szkolny 22/23 link

Innowacja “Pronunciation and Storytelling: from Phonemes to Fluency” – wzmacnianie i ćwiczenie umiejętności mówienia na lekcjach języka angielskiego.”

Karta innowacji link

Relacje z działań:

Festiwal Poezji  fb 

Festiwal Opowiadanych Historii fb  fb

Ewaluacja link

THE BRIDGE – karta planu wdrożenia efektów szkolenia/ job shadowing link 

Dzięki efektom uczenia się oraz nowym kontaktom uzyskanym w ramach projeku “Nowa szkoła – Nowy start”, zainicjowaliśmy i obecnie wdrażamy kolejne projekty Erasmus+

“Creating SPACES for Creativity” link

“helPing and Learning wiThout borderS” link

Akredytacja Erasmusa na lata 2021-2027 link

Dokumenty

Opis projektu w języku polskim

Project’s description

Harmonogram projektu 

Regulamin rekrutacji pracowników do udziału w projekcie

Media

Grupa na fb

Blog projektu

Project card

Promocja na stronie internetowej szkoły:

Nasi nauczyciele uczą się dla Was! link

Job shadowing we Francji link

Dzielenie się dobrymi praktykami – padlet link

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych z województwa śląskiego “Erasmus Olympics”

W dniu 12 kwietnia 2022 w Naszej Szkole mieliśmy okazję gościć 8 szkół z różnych miast województwa śląskiego, które wzięły udział w 1 edycji konkursu “The Erasmus Olympics”?☺Każda drużyna zmagała się z kilkoma zadaniami związanymi ze znajomością języka angielskiego w zakresie czytania, słuchania oraz gramatyki i przede wszystkim z zakresu wiedzy o Szkocji ?? Najbardziej emocjonującą częścią konkursu były „scenki”? Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością komunikacji w codziennych ERASMUSOWSKICH sytuacjach ??Gratulujemy zwycięskiej drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Czeladzi! ? Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce otrzymali atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną był bon na jeden semestr nauki języka angielskiego w szkole British School ?Serdecznie dziękujemy British School oddział Dąbrowa Górnicza za wsparcie! Podczas konkursu, nasi goście mogli posłuchać opowieści uczniów IX LO, którzy wrócili z długoterminowych mobilności edukacyjnych oraz wymian młodzieżowych w ramach programu Erasmus+ ?? Rozlosowane też zostały drobne upominki, przywiezione przez jednego z naszych nauczycieli ze szkolenia metodyczno- językowego w Szkocji.

Walidacja i Certyfikacja Projektu 

IX Liceum Ogólnokształcącemu im. Wisławy Szymborskiej zależy na tym, aby mobilności odbyte w ramach projektu były jak najszerzej uznawane na europejskim rynku edukacyjnym oraz zawodowym. W związku z tym, wystawione będą następujące certyfikaty, pełniące funkcje narzędzi potwierdzających udział oraz klasyfikujących nabyte podczas projektu kompetencje:

 1.Certyfikat w formie zaświadczenia o odbyciu mobilności.

 Certyfikaty uczestnictwa, podpisane zostaną przez instytucje przyjmujące. Sporządzone i przekazane uczestnikom w języku angielskim potwierdzają odbycie mobilności zagranicznych w ramach programu unijnego.

2.Dokument „Europass-Mobilność”.

Dokument ten poświadcza zdobyte umiejętności oraz doświadczenie podczas odbytej mobilności. Zawiera wykaz kompetencji i kwalifikacji zdobytych podczas mobilności i całego projektu – włączając w to umiejętności edukacyjne, ale również inne kompetencje miękkie: organizacyjne, językowe, społeczne czy kulturowe. Jest zgodny z zadaniami uzgodnionymi z instytucją partnerską. Zostanie podpisany przez Dyrektora lub koordynatora projektów Erasmus+ IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej, jako przedstawicieli organizacji wysyłającej oraz Mentora instytucji przyjmującej. Zostanie wydany w języku polskim oraz angielskim wszystkim uczestnikom.

Podsumowanie Projektu: link

Drodzy Uczniowie! Nasi nauczyciele uczą się dla Was! link

Koordynator projektu: mgr Katarzyna Baca

Współpracujemy z: