rozmiar tekstu
Strona główna > Projekt SPACES

Projekt SPACES

Creating SPACES for creativity 

Tworzenie przestrzeni dla kreatywności

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA227-SCH-095376 

Czas trwania: 01.04.2021 – 31.03.2023. 

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA 

CAŁKOWITY GRANT: 246 450 EUR 

strona internetowa projektu PL https://spacesproject.com/pl/dom/

IX Liceum Ogólnokształcące im. W. Szymborskiej w Sosnowcu: 34 230 EUR 

Budżet (IX LO w Sosnowcu): 

Zarządzanie i wdrażanie projektu: 6000 EUR 

Międzynarodowe spotkania projektowe: 5 340 EUR 

Rezultaty intelektualne 12 210 EUR 

Szkolenia: 10 650 EUR 

Partnerzy projektowi oraz koordynatorzy: 

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA: dr Marta Margiel 

IX LO im. W. Szymborskiej w Sosnowcu: Katarzyna Baca, English teacher

Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi: Zuhal Ayik Yildirim, English teacher,

Edmund Rice College: Peter Hyde, Deputy Principal 

CULTUREPOLIS: Dionisia Koutsi, project manager

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares: Liliana Marcelina Camacho da Gama, English teacher 

Opis projektu: 

Projekt „Tworzenie przestrzeni dla kreatywności” jest realizowany przez sześciu partnerów z pięciu krajów: Fundację Rozwoju Edukacji SPATIA (NGO, Polska), IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu (szkoła średnia, Polska), Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi (ośrodek edukacyjny, Turcja), Edmund Rice College (szkoła średnia, Irlandia), Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (szkoła średnia, Portugalia), CulturePolis (NGO, Grecja) . 

Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli / edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego w okresie od 01.04.2021 r. – 31.03.2023. 

Cele szczegółowe: 

– zbudowanie sieci współpracy pomiędzy 6 organizacjami zróżnicowanymi kulturowo, kompetencyjnie, branżowo i w zakresie doświadczenia, co pozwoli na uzyskanie efektu synergii; 

– wzmocnienie współpracy między partnerami projektu, w tym między organizacjami działającymi w obszarze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej; – zwiększenie wiedzy uczniów o tym, jak uczyć się twórczo; 

– zwiększenie wiedzy wychowawców i nauczycieli na temat kreatywnego nauczania; – zwiększanie świadomości uczniów w zakresie doceniania kultury i przyrody jako źródeł inspiracji do pracy i nauki; 

– opracowanie wyników pracy intelektualnej, które przyczynią się do stworzenia przyjaznej przestrzeni edukacyjnej w placówkach oświatowych. 

Konsorcjum projektu opracuje 3 produkty intelektualne

1) Jak uczyć się kreatywnie? – podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 2) Jak kreatywnie uczyć? – podręcznik dla nauczycieli i wychowawców 3) Jak zbudować kreatywną przestrzeń? – materiały dydaktyczne, rekomendacje. 

W projekcie zaplanowano również wspólne szkolenia krótkoterminowe pracowników i warsztaty upowszechniające we wszystkich krajach uczestniczących.

Projekt ma na celu przyczynienie się do wykorzystania innowacyjnych narzędzi i nowatorskich metod dydaktycznych w edukacji (formalnej i nieformalnej), poprawiając w ten sposób jej ogólną jakość i przydatność. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało międzynarodowego doświadczenia i różnych profili zaangażowanych instytucji. Projekt ma na celu przyczynienie się do stworzenia przyjaznej przestrzeni dla rozwoju umiejętności kreatywnego myślenia i szybkiej adaptacji poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie pomiędzy organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi, organizacjami z sektora kultury i sektora kreatywnego zajmujących się edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną. Celem konsorcjum jest także rozwój międzynarodowy, rekomendacje i rozwiązania, które przyczynią się do trwałego wzrostu umiejętności samodzielnego, refleksyjnego i twórczego myślenia młodych ludzi (licealistów), którzy wkrótce wejdą na rynek pracy i staną przed wyborem ścieżki kariery. Będzie to możliwe dzięki wsparciu pedagogów i osób pracujących z młodzieżą w korzystaniu z narzędzi i metod kreatywnego uczenia się. 

Procesy modernizacji i internacjonalizacji wzmocnią rozwój możliwości. Pomysł projektu wspiera innowacje i nowe rozwiązania edukacyjne poprzez międzynarodowe partnerstwa oraz inter- i transdyscyplinarne podejście. Projekt zakłada, że stworzony kurs będzie uniwersalny, a wyniki pracy intelektualnej będą dostępne w języku angielskim oraz w językach narodowych partnerów. 

Dzięki zaangażowaniu partnerów z różnych krajów i różnych organizacji, wyniki projektu będą miały międzynarodowy wymiar i charakter i będą mogły być używane nie tylko w krajach partnerów projektu, ale także przez edukatorów z innych krajów UE. Współpraca międzynarodowa zapewni wielokulturowy charakter wymiany dobrych praktyk z uwzględnieniem doświadczeń w zakresie edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej organizacji z różnych regionów Europy.

HARMONOGRAM PROJEKTU

SPACES, opis (ENG)

Ulotka informacyjna link

Leaflet link

Rezultat intelektualny IO1 Jak uczyć się kreatywnie? – podręcznik dla uczniów link PL EN

Rezultat intelektualny IO2 Jak kreatywnie uczyć? – podręcznik dla nauczycieli i wychowawców link PL EN

Rezultat intelektualny IO3 Jak zbudować kreatywną przestrzeń? –  rekomendacje PL EN

DZIAŁANIA

Opis mobilności w Turcji (Malatya) link

Opis mobilności w Grecji (Corfu) link

Współpracujemy z: