rozmiar tekstu
Logo projektu erasmus creating sapces
Strona główna > Projekt SPACES startuje – Tworzymy przestrzeń dla kreatywności

Projekt SPACES startuje – Tworzymy przestrzeń dla kreatywności

Projekt SPACES startuje – Tworzymy przestrzeń dla kreatywności

“SPACES – Tworzenie przestrzeni dla kreatywności” jest wysoce innowacyjnym 24-ro miesięcznym projektem, który jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2021, a jego zakończenie planowane jest na 31 marca 2023.

W skład międzynarodowego konsorcjum wchodzi 6 partnerów z 5 różnych krajów (Fundacja Rozwoju Edukacji Spatia i IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu z Polski, Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi z Turcji, Edmund Rice College z Irlandii, CulturePolis z Grecji and Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares z Portugalii), którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do osiągnięcia celów i rezultatów projektu.

Projekt ma na celu przyczynienie się do stworzenia przyjaznej przestrzeni dla rozwoju umiejętności kreatywnego myślenia i szybkiej adaptacji poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie pomiędzy organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi, organizacjami z sektora kultury i sektora kreatywnego zajmujących się edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną. Celem konsorcjum jest także rozwój międzynarodowy, rekomendacje i rozwiązania, które przyczynią się do trwałego wzrostu umiejętności samodzielnego, refleksyjnego i twórczego myślenia młodych ludzi (licealistów), którzy wkrótce wejdą na rynek pracy i staną przed wyborem ścieżki kariery. Będzie to możliwe dzięki wsparciu pedagogów i osób pracujących z młodzieżą w korzystaniu z narzędzi i metod kreatywnego uczenia się.

Konsorcjum projektu opracuje 3 produkty intelektualne(IOs):

IO1: Jak uczyć się kreatywnie?

IO1 Podręcznik dla uczniów szkół średnich, składający się z elementów teorii oraz praktycznych ćwiczeń i testów (np. style uczenia się, materiały i sposoby rozwijające kreatywność).

IO2: Jak uczyć kreatywnie?

IO2 Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, składający się z materiałów szkoleniowych i gotowych scenariuszy lekcji, rozwijających kreatywność w szkolnictwie średnim.

IO3: Jak stworzyć kreatywną przestrzeń?

IO3 Dobre rozwiązania i rekomendacje w zakresie organizacji przestrzeni szkolnej (wewnątrz i na zewnątrz) sprzyjającej kreatywności i efektywnej nauce.

IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu bierze udział w projekcie jako szkoła eksperymentalna – uczniowie będą testowali innowacyjne narzędzia i nowatorskie metody dydaktyczne  wypracowane przez nauczycieli Liceum wraz z partnerami.

Bądź na bieżąco – Polub SPACES w mediach społecznościowych!

Współpracujemy z: