rozmiar tekstu
Strona główna > helPing and Learning wiThout borderS/PL

helPing and Learning wiThout borderS/PL

 

Helping and Learning without Borders Pomoc i Nauka bez Granic

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA229-082145

Budżet projektu 36.468,00 EUR (IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu)

Całkowity budżet projektu: 195.278,00 EUR

Projekt ma na celu rozwój sześciu indywidualnych umiejętności uczenia się i myślenia u uczniów, poprzez zaangażowanie ich w pracę projektową oraz wolontariat, a także wykorzystywanie innowacyjnych metod nauczania.

Każda wymiana uczniów (mobilność zagraniczna) skupia się na zgłębieniu i rozwinięciu jednej z sześciu umiejętności: Niezależni Odkrywcy (Portugalia), Kreatywni Myśliciele (Grecja) , Refleksyjni Uczący Się (Włochy), Pracujący w Zespołach (Hiszpania), Efektywni Uczestnicy (Finlandia), Zarządzający Sobą (Polska).

Podsumowanie Projektu: link

Działania

C-3 LTTA w Palermo

C-4 LTTA w Elche 

C-5 LTTA w Mäntsälä

C-2 LTTA w Salonikach

C-6 LTTA w Sosnowcu

C-1 LTTA w Funchal 

Materiały dydaktyczne

Rozwój sześciu indywidualnych umiejętności uczenia się i myślenia – plakaty dla uczniów i nauczycieli.

Scenariusz lekcji – Refleksyjny Uczeń

Ankieta dla uczniów – Refleksyjny uczeń

Ewaluacja – Refleksyjny Uczeń

Konspekt warsztatów/ lekcji: Zarządzający Sobą 

Innowacja “Wstrzymać nauczycieli, ruszyć uczniów” – wzmacnianie motywacji wewnętrznej i rozwijanie kompetencji miękkich uczniów.”

eTwinning

Zachęcamy do odwiedzania Twinspace naszego projektu: Link oraz stron projektu eTwininning: Link 

Dokumenty

Harmonogram projektu TUTAJ

Regulamin projektu TUTAJ

Zgoda rodzica na udział dziecka w projekcie TUTAJ 

Sześć indywidualnych umiejętności uczenia się i myślenia (PLTS framework) TUTAJ

PLTS framework EN TUTAJ

Walidacja i Certyfikacja Projektu 

IX Liceum Ogólnokształcącemu im. Wisławy Szymborskiej zależy na tym, aby mobilności odbyte w ramach projektu były jak najszerzej uznawane na europejskim rynku edukacyjnym oraz zawodowym. W związku z tym, wystawione będą następujące certyfikaty, pełniące funkcje narzędzi potwierdzających udział oraz klasyfikujących nabyte podczas projektu kompetencje:

 1.Certyfikat w formie zaświadczenia o odbyciu mobilności.

 Certyfikaty uczestnictwa, opatrzone logotypami projektu, wystawione i podpisane zostaną przez Dyrektora instytucji przyjmującej – partnera hiszpańskiego, portugalskiego, włoskiego, fińskiego i greckiego. Sporządzone i przekazane uczestnikom w języku angielskim potwierdzają odbycie mobilności zagranicznych w ramach programu unijnego.

2.Dokument „Europass-Mobilność”.

Dokument ten poświadcza zdobyte umiejętności oraz doświadczenie podczas odbytej mobilności. Zawiera wykaz kompetencji i kwalifikacji zdobytych podczas mobilności i całego projektu – włączając w to umiejętności edukacyjne, ale również inne kompetencje miękkie: organizacyjne, językowe, społeczne czy kulturowe. Jest zgodny z zadaniami uzgodnionymi z instytucją partnerską. Zostanie podpisany przez Dyrekcję IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej, jako przedstawiciela organizacji wysyłającej oraz Dyrektora instytucji przyjmującej. Zostanie wydany w języku polskim oraz angielskim wszystkim uczestnikom: uczniom oraz nauczycielom.

Media

YouTube link

Blog link

Instagram: @helpingwoborders

Pinterest: link

Facebook: link

Koordynatorzy Projektu:

Tarja Alanko, Mäntsälän lukio, Mäntsälä, Finlandia

Yannis Nomikos, 5th General Lyceum, Saloniki, Grecja

Liboria Carfi, Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Danilo Dolci”, Palermo, Włochy

J.Remedios Caro Martínez, IES CAYETANO SEMPERE, Elche, Hiszpania

Alzira Mendes, Teresa Sofia Gouveia, Escola Secundária Jaime Moniz, Funchal, Portugalia

Główny Koordynator:

Katarzyna Baca, IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej, Sosnowiec, Polska

Zdjęcia z poszczególnych wymian młodzieży:

Wymiana uczniów w Liceo Umane e Linguistico “Danilo Dolci” w Palermo
Wymiana uczniów w IES CAYETANO SEMPERE w Elche
Wymiana uczniów w Mäntsälän Lukio w Finlandii
Wymiana uczniów w Salonikach, Grecja
Wymiana uczniów w Sosnowcu, Polska
Wymiana uczniów w Funchal, Madera

Współpracujemy z: