rozmiar tekstu
Strona główna > Sprawdzian kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i składa się z zadań sprawdzających znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz czytania ze zrozumieniem. Sprawdzian został obliczony na 20 punktów rekrutacyjnych.

Sprawdzian ten odbędzie się stacjonarnie  w IX LO  w terminie: 

04 czerwca 2024r. o godz. 10.00 (termin I)

18 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 (termin II) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie.

Uczniowie chętni do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych w IX LO proszeni są o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie w formie skanu  drogą elektroniczną  na adres:

klasadwujezyczna@ixlo.sosnowiec.pl w tytule wpisując: Sprawdzian, w terminie do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00.

Współpracujemy z: