Rada Rodziców

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu

Marta Wacławik- Przewodnicząca Rady Rodziców

Mariusz Micuła

Adam Kiełtyka

Agnieszka Filocha

kontakt z Przewodniczącą Rady Rodziców 507-149-405

Konto Rady Rodziców: 86 1240 4836 1111 0010 7611 8471