„Język rosyjski” – zajęcia dodatkowe

W sprawie dodatkowych zajęć z języka rosyjskiego prosimy o kontakt z nauczycielem prowadzącym – p. Grażyną Stanek-Czerny.

Serdecznie zapraszamy!