Dangers and Opportunities of the Internet

Działania

http://ixlo.sosnowiec.pl/category/projekty-europejskie/erasmus/

Dokumenty

Harmonogram projektu

Regulamin projektu program Erasmus+

Zgoda na udział dziecka w projekcie PL

Program wizyty w Suczawie 19-23.11.2018

Program wizyty w Arcos de la Frontera 3 – 9.02.2019

Nasze prezentacje

Spotkanie w Suczawie 19-23.11.2018 r. 

Padlet and Quizlet EN

Projekt w mediach

Spotkanie w Suczawie 19-23.11.2018 r. 

Kurier Miejski

http://www.kuriermiejski.com.pl/wydarzenia/53-wydarzenia/2532-nauczyciele-z-ix-lo-wzieli-udzial-w-pierwszym-szkoleniu-w-ramach-programu-erasmus.html

Wiadomości Zagłębia

http://www.wiadomoscizaglebia.pl/archiwum_w_regionie/tag/1/strona/0/artykul/11626.html

spotkanie w arcos de la frontera 3 – 8.02.2019 r.

Kurier miejski

http://www.kuriermiejski.com.pl/wydarzenia/53-wydarzenia/2616-wizyta-uczniow-i-nauczycieli-w-hiszpanii-w-ramach-programu-erazmus.html

Wiadomości Zagłebia

http://www.wiadomoscizaglebia.pl/artykul/11865.html

Strona projektu

http://www.ctalicuza.ro:81/doi/