Dla Rodzica

Wychowawcy klas:

1a Anna Walas, Agata Hejda

1b Justyna Powałka, Joanna Janas – Sajdak

2a Joanna Popławska – Kozłowska, Renata Bartoś

2b Kamila Witko, Elżbieta Kaczmarczyk

2c Adrian Mrówka, Joanna Fochtman

3a Grzegorz Pela, Urszula Durnaś

3b Iwona Janik – Sikora, Małgorzata Pełka

3c Wioletta Biendziszewska – Czerw, Anna Durbacz