Pracownicy administracji i obsługi

Sekretariat:

Dominika Doros

Patrycja Milik

Specjalista ds. BHP:

Rafał Bryła

Pracownicy obsługi:

Elżbieta Milik

Halina Malińska

Beata Jedlewska

Małgorzata Sobiech

Iwona Drozdowska

Kuchnia:

Magdalena Dziubek

Grażyna Łukasik

Konserwator:

Arkadiusz Kluziniak