rozmiar tekstu
Strona główna > Święto Edukacji Narodowej – uroczyste ślubowanie klas pierwszych

Święto Edukacji Narodowej – uroczyste ślubowanie klas pierwszych

Dnia 14 października,  na mocy ustawy Karta Nauczyciela, obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela.

W IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu, Święto Edukacji Narodowej obchodziliśmy szczególnie, gdyż tego dnia licealiści pierwszych klas złożyli uroczyste ślubowanie:

My uczniowie klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu ślubujemy:
– systematycznie i wytrwale wzbogacać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania i pasje,
– dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej
tradycje,
– przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia w duchu tolerancji, być wrażliwym na
cudze uczucia oraz świadomym postaw i wartości innych,
– być asertywnym; własne zdanie wyrażać bez zachowań agresywnych, w sposób
nienaruszający praw innych osób,
– okazywać należny szacunek nauczycielom i pracownikom Szkoły,
– rzetelnie realizować postanowienia Statutu Szkoły, zawsze i wszędzie zachować
postawę godną ucznia!

Świadkami wstąpienia pierwszoklasistów do społeczności  IX Liceum Ogólnokształcącego byli rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Swą obecnością zaszczyciła nas Pani Elżbieta Fudro, wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegatura w Sosnowcu, Pani dr Danuta Morańska, dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, ks.Andrzej Górka, ks. Łukasz Lisowski, Państwo Barbara i Marcin Klos, przedstawiciele Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska, Pani Marta Wacławik, przewodnicząca Rady Rodziców.

Dyrektor Szkoły wręczyła nauczycielom i pracownikom nagrody za wybitną pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz organizacyjną.

Uroczystość uświetniło przedstawienie przygotowane przez uczniów kl.III B, licealistów klas II oraz wychowawców.

16 października w sali koncertowo- widowiskowej Muza, odbyły się miejskie obchody Święta Edukacji Narodowej. Wręczone zostały nagrody i odznaczenia dla nauczycieli sosnowieckich szkół i placówek oświatowych. Jedną z osób wyróżnionych nagrodą prezydenta miasta, została Pani Agata Heyda, nauczyciel IX Liceum Ogólnokształcącego.

Serdecznie gratulujemy.

Współpracujemy z: