rozmiar tekstu
Strona główna > Pierwsze spotkanie Erasmus+ już za nami!

Pierwsze spotkanie Erasmus+ już za nami!

W zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze szkolenie nauczycieli w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ „Dangers and opportunities of the Internet”.  Miało ono miejsce w Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” w Suczawie w Rumunii i było poświęcone wykorzystaniu platform e-learningowych i narzędzi elektronicznych w procesie edukacyjnym. Rozpoczęliśmy uroczystym powitaniem przez dyrektorów i nauczycieli Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza, szkoły, która jest głównym koordynatorem projektu. Naszą szkołę reprezentowały panie Justyna Tice i Joanna Janas-Sajdak. Po krótkim zwiedzaniu szkoły i zapoznaniu z nauczycielami nasi gospodarze zaprezentowali platformę edukacyjną Moodle, między innymi zobaczyliśmy przykład odwróconej lekcji przygotowanej z wykorzystaniem tej platformy. W kolejnych dniach spotkania poszczególni partnerzy zapoznali uczestników spotkania z zasadami działania i możliwościami, jakie stwarzają platformy najczęściej stosowane w ich szkołach. Były to Padlet, Kahoot, Quizlet, Flipgrid, Edpuzzle i EBA. Ku radości uczestników naszego Liceum, jedne z zajęć przygotowane były przez uczniów, którzy dwukrotnie odwiedzili Sosnowiec i naszą szkołę w ramach projektów realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Sosnowiec i finansowanych ze środków programu Unii Europejskiej Europe for Citizens.

Mimo napiętego programu nie zabrakło czasu na poznanie pięknej kultury  i tradycji Bukowiny, regionu Rumunii, w którym położona jest Suczawa. Zwiedziliśmy Monastyr Obronny z przepięknie zdobioną cerkwią pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy znajdujący się w miejscowości Putna. Stanowi on ważne miejsce historyczne dla Rumunów z uwagi na jego znaczenie w rozwoju kultury Mołdawii oraz jako miejsce pochówku Stefana Wielkiego oraz cel licznych pielgrzymek w dniu święta Stefana. Zobaczyliśmy także Monastyr Moldovit i Voronet, Cerkwie których wraz z innymi malowanymi cerkwiami Bukowiny wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Odwiedziliśmy też Cytadelę i Muzeum Bukowiny, a także muzeum „Ion Irimescu”.

Finałem spotkania była uroczysta kolacja, na którą składały się regionalne potrawy i uświetniona występem uczniów lokalnej szkoły podstawowej, w tradycyjnych strojach regionalnych, którzy zaprezentowali regionalne piosenki.

Zdobyte umiejętności i doświadczenia pomogą wzbogacić warsztat i zakres metod stosowanych we wszystkich szkołach partnerskich, tak aby szkoła stała się bliższa uczniom na co dzień funkcjonującym w świecie Internetu. Spotkanie w międzynarodowym gronie nauczycieli jest dla nas nieocenionym doświadczeniem zawodowym, które pozwala poszerzać horyzonty myślowe, czerpać z rozwiązań stosowanych w innych krajach, ale także dostrzegać zalety tych stosowanych w naszym systemie. Kolejne spotkanie już niebawem, bo już w marcu. Tym razem polecimy do Hiszpanii, do pięknie położonej miejscowości Arcos de la Frontera. Zachęcamy wszystkich uczniów do zaangażowania w projekt i rozwijania swoich umiejętności językowych i cyfrowych, a wszystkich czytelników do śledzenia naszych poczynań na stronie szkoły.

O spotkaniu można przeczytać też w Kurierze Miejskim i Wiadomościach Zagłębia. Oto linki:

http://www.wiadomoscizaglebia.pl/archiwum_w_regionie/tag/1/strona/0/artykul/11626.html

http://www.kuriermiejski.com.pl/wydarzenia/53-wydarzenia/2532-nauczyciele-z-ix-lo-wzieli-udzial-w-pierwszym-szkoleniu-w-ramach-programu-erasmus.html

 

 

 

 

 

 

 

Współpracujemy z: