rozmiar tekstu
Strona główna > Święto Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej

14 października obchodzone jest Święto Edukacji Narodowej. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.

W tym uroczystym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Obiecali godnie reprezentować Szkołę, Miasto i Ojczyznę, zdobywać wiedzę i umiejętności, być empatycznym i szanować każdego człowieka oraz środowisko naturalne.
Świadkami tych uroczystych słów byli zaproszeni goście: Iwona Malewska-Drożdż (zastępca dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu), dr Magdalena Kot-Radojewska i dr inż. Paweł Sobczak z Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej, Katarzyna Ziółek-Jura z GWSH z Katowic, Marta Wacławik (przewodnicząca Rady Rodziców) oraz ks. Łukasz Lisowski reprezentujący Wspólnotę Betlejem z Jaworzna.
Ksiądz Łukasz odebrał z rąk pani dyrektor statuetkę Honorowego Partnera Szkoły, w podziękowaniu dla Wspólnoty Betlejem za pomoc w remoncie w czasie wakacji.
Dyrektor Ewelina Stasik złożyła podziękowanie także nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za wspaniałą pracę i zaangażowanie. Wyróżnieni nauczyciele otrzymali nagrody dyrektora. Byli to:
Kamila Witko, Elżbieta Kaczmarczyk, Justyna Powałka, Agata Heyda, Beata Grzywa, Joanna Fochtman, Adrian Mrówka i Krzysztof Brom.
Nagrodą Prezydenta Miasta Sosnowca zostały z kolei uhonorowane Ewelina Stasik oraz Joanna Janas-Sajdak.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Współpracujemy z: