rozmiar tekstu
Strona główna > Spotkanie z koordynatorem wolontariatu ze Stowarzyszenia “Dom Aniołów Stróżów”

Spotkanie z koordynatorem wolontariatu ze Stowarzyszenia “Dom Aniołów Stróżów”

31 października na zaproszenie opiekuna szkolnego koła wolontariatu, prelekcję przeprowadziła koordynatorka wolontariatu ze Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Młodzieży “Dom Aniołów Stróżów” – pani Helena Ząbczyńska.

Zapoznała ona chętnych do współpracy uczniów (nie wszyscy się zmieścili w sali) z informacjami o Stowarzyszeniu oraz z ofertą wolontariatu. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów od prawie 25 lat pomaga dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom. Działa ono na terenie województwa śląskiego. Od niedawna rozpoczęło swoją działalność na terenie Sosnowca.

Stowarzyszenie jest prężnie działającą organizacją pozarządową realizującą swoje działania w dzielnicach miast z bogatą przemysłową historią, której koniec przyczynił się do utraty przez mieszkańców nie tylko pracy, ale także możliwości rozwoju, godnego życia, a często także jego sensu.

Wolontariat w Domu Aniołów Stróżów to praca dla wszystkich zainteresowanych także dla tych, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą z pracą socjalną, pedagogiką czy psychologią. Dla humanistów jak i ścisłowców. Dla kobiet i dla mężczyzn.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

Współpracujemy z: