rozmiar tekstu
Strona główna > PARSIFAL, POSZUKIWACZ LEGEND

PARSIFAL, POSZUKIWACZ LEGEND


Idea projektu to odpowiedź na szerzącą się wśród europejskich nastolatków tendencję  – niedostatecznie rozwinięte umiejętności czytania i pisania. 

Cel projektu to takie wykorzystanie zasobów ICT które będzie motywować nastolatki do poszukiwania wiadomości i czytania  o miejscowych/lokalnych/krajowych legendach, podaniach i mitach.

To również promowanie wykorzystania  przez nauczycieli nowoczesnych metod nauczania, skoncentrowanych na uczniu, multidyscyplinarnych, opartych na działaniu i praktyce zamiast na teorii. Działania na poziomie lokalnym to odszukanie i analiza legend oraz upowszechnienie swoich legend wśród partnerów zagranicznych.

Rezultaty to

– podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania wśród nastolatków,

– zwiększenie motywacji do czytania,

– wzbudzenie zaciekawienia własnymi korzeniami, historią, kulturą i tradycjami

– umiejętność korzystania ze smartfonów, internetu i aplikacji  jako pomocy naukowych i źródła informacji

– promowanie skoncentrowanej na uczniu metodologii nauczania, opartej na działaniach, indywidualnym podejściu i pracy w grupie

– możliwość współpracy instytucji o podobnym profilu i zadaniach na poziomie międzynarodowym

Produktyprojektu to

– zbiór legend z 5 krajów partnerskich online

– eseje-analizy

– interaktywna mapa Europy – śladami legend

Innowacją zakładaną w projekcie jest podnoszenie umiejętności czytania dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zasobów ICT

Zachęcamy wszystkich chętnych do wykorzystania rezultatów projektu do skontaktowania się z naszą zaprzyjaźnioną Szkołą:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

ul. Kilińskiego 25
41-200 Sosnowiec
tel. (032)-266-07-34

ckziu25@sosnowiec.edu.pl

Współpracujemy z: