rozmiar tekstu
Strona główna > Zaproszenie do udziału w projekcie eTwinning

Zaproszenie do udziału w projekcie eTwinning

Zaproszenie do udziału w projekcie eTwinning „Helping and Learning Without Borders” (“Pomoc i nauka bez granic”) dla uczniów obecnych klas pierwszych oraz nowych klas pierwszych, rozpoczynających naukę w naszej szkole we wrześniu.

Platforma eTwinning to wymarzony program, w którym bez nakładów finansowych możemy całą szkolną społecznością przenieść się wirtualnie na spotkanie z uczniami innych szkół, wspólnie z nimi uczyć się i odkrywać nową wiedzę z wielu obszarów. Projekty eTwinning wspierają rozwijanie u uczniów kompetencji językowych. Zdobywają oni wiedzę na temat kultury i obyczajów innych krajów europejskich. Praca uczniów nad projektami przynosi im zadowolenie i motywuje do nauki języka obcego. Realizacja zadań wynikających z projektów przyczynia się do kształtowania umiejętności komunikowania się w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Poprzez rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zwiększamy szansę naszych dzieci na to, że będą oni cenionymi pracownikami na rynku pracy.

Projekt, który wystartował właśnie w naszej szkole ma głównie na celu rozwinąć u naszych uczniów kompetencję uczenia się poprzez współpracę między sześcioma europejskimi szkołami: Polska (IXLO Sosnowiec), Hiszpania (Elche), Portugalia (Funchal – Madera), Grecja (Saloniki), Finlandia (Mantsala), Włochy (Palermo), w obszarach nauk ścisłych. W szczególności, chcemy:

 1. W aspekcie ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
  • zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy środowiskowe (woda, ziemia i powietrze).
 2. W aspekcie KULTURALNYM:
  • edukować uczniów i społeczeństwo, aby żyli i aktywnie uczestniczyli w zmieniającym się świecie;
  • rozwijać świadomość różnorodności kulturowej Europy, znaleźć podobieństwa i różnice między kulturami i przełamać bariery, uprzedzenia, stereotypy dotyczące różnych kultur i stylów życia, nawiązać ciepły dialog między kulturami poprzez wolontariat.
 3. W aspekcie EDUKACYJNYM:
  • opracować nowe metodologie, umożliwiające uczniom rozwijanie krytycznego myślenia i uczynienie ich aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się;
  • Zapoznanie nauczycieli z najnowszymi badaniami dotyczącymi neurobiologii i jej konsekwencji dla systemów edukacji.
 4. W aspekcie ZDROWOTNYM:
  • zachęcać uczniów i ludzi, by trzymali się z dala od złych nawyków;
  • zachęcać społeczeństwo do uprawiania sportu i odpowiedniego odżywiania;
  • zapewnić możliwość i pokazać wartość bezpośredniej komunikacji i długotrwałej przyjaźni, aby wspierać zdrowie psychiczne.

Projekt będzie częścią dwuletniego projektu Erasmus+ o tym samym tytule, jeśli uda nam się uzyskać grant (wyniki konkursu wniosków będą ogłoszone przez Narodową Agencję w sierpniu). Wtedy chętni i aktywni na polu projektu eTwinning uczestnicy będą mogli spotkać się z uczniami innych szkół twarzą w twarz podczas wymian międzynarodowych, finansowanych przez UE.

Program eTwinning jest bezpieczną platformą, do której mają dostęp tylko zweryfikowani nauczyciele oraz zaproszeni uczniowie.

Jeśli jesteś zainteresowany, prosimy o wysłanie wiadomości do mgr Katarzyny Bacy poprzez dziennik elektroniczny.

Współpracujemy z: