rozmiar tekstu
Strona główna > helPing and Learning wiThout borderS – nowy projekt Erasmus+

helPing and Learning wiThout borderS – nowy projekt Erasmus+

 

 

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że IX Liceum Ogólnokształcące pozyskało środki na realizację kolejnego projektu finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt nosi tytuł Helping and Learning without Borders czyli Pomoc i Nauka bez Granic.

Projekt ma na celu rozwój sześciu indywidualnych umiejętności uczenia się i myślenia u uczniów, poprzez zaangażowanie ich w pracę projektową oraz wolontariat. Każda wymiana uczniów (mobilność zagraniczna) skupia się na zgłębieniu i rozwinięciu jednej z sześciu umiejętności.

Wymiana uczniów w Escola Secundária Jaime Moniz w Portugalii (Funchal, Madera)

Tytuł: Independent Enquirers

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z LEARNING2LEARN (Uczę Się Uczyć):

 • Uczniowie dowiedzą się, jak organizować się, aby się uczyć. Zrozumieją, jak ważne jest poświęcenie czasu na własne myślenie, planowanie zasobów i czasu.
 • Uczniowie nauczą się zadawać odpowiednie pytania.
 • Nauczą się krytycznie myśleć o wyborze źródeł informacji, którym będą ufać.
 • Nauczą się patrzeć na rzeczy z różnych perspektyw.
 • Nauczą się wydawać rozsądne opinie i uzasadniać je.
 • Nauczą się kreatywności i rozwiną wyobraźnię.

Wymiana uczniów w 5th General Lyceum of Thessaloniki (Saloniki, Grecja)

Tytuł: Creative Thinkers

Potrzebujemy kreatywnych myślicieli, jeśli mamy rozwiązać problemy świata zamieszkałego przez 7 miliardów ludzi. Projektowanie „ku dobremu” będzie wymagać od uczniów podjęcia krytycznej decyzji o tym, co oznacza „dobre”. Ich innowacyjne pomysły będą musiały być nie tylko kreatywne, ale także korzystne.

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z LEARNING2LEARN (Uczę Się Uczyć):

 • To spotkanie pomoże naszym szkołom nadać priorytet kreatywności. Wszystkie uczestniczące szkoły będą badać koncepcję „kreatywnych kompetencji” obok tradycyjnych kompetencji w zakresie czytania i pisania oraz matematyki.
 • Nasi uczniowie będą rozwijać umiejętności kreatywne, które są umiejętnościami psychologicznymi potrzebnymi do odniesienia sukcesu w szkole i przyszłej karierze zawodowej.
 • Kreatywność bezpośrednio poprawi uczenie się naszych uczniów, zwiększając motywację, pogłębiając zrozumienie i promując radość.
 • Dzięki kreatywności nasi uczniowie osiągną lepsze wyniki w nauce.
 • Kreatywność sprawi, że nauka będzie przyjemniejsza – prowadząc do radości i pozytywnego emocjonalnego zaangażowania uczniów.
 • Uczniowie zrozumieją, że kreatywni ludzie muszą wciąż na nowo używać wyobraźni, zmagając się z wyzwaniami podczas pracy nad projektem.
 • Uczniowie zaufają nauczycielom i nie będą się bać popełnić przy nich błędu.

Wymiana uczniów w Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Danilo Dolci” (Palermo, Sycylia)

Tytuł: Reflective Learners

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z LEARNING2LEARN (Uczę Się Uczyć):

 • Dzięki ćwiczeniu refleksyjności, nasi uczniowie nauczą się odkrywać, badać i rozumieć, co czują, myślą i czego się uczą. Będą monitorować własne wystąpienia, prace  i postęp. Będą w stanie wzmocnić postrzeganie rzeczywistości w jej różnych aspektach, w których zastosowanie będzie miało pięć zmysłów.
 • Zamiast być biernymi odbiorcami zewnętrznej wiedzy eksperckiej, nasi uczniowie staną się aktywnymi twórcami (i współtwórcami) własnej wiedzy.
 • Jako refleksyjni uczniowie, uczestnicy projektu będą zestawiać swoje nieformalne teorie (te, które rozwijają dzięki swoim doświadczeniom jako praktycy) z teoriami formalnymi (tymi, które są rozwijane przez badaczy i naukowców).
 • Nasi uczniowie zrozumieją, że „porażka” jest częścią sukcesu. Zrozumienie , co nie działa, jest równie ważne, jak zrozumienie, co działa.

Wymiana uczniów w IES CAYETANO SEMPERE (Elche, Hiszpania)

Tytuł: Team Workers

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z LEARNING2LEARN (Uczę Się Uczyć):

 • Pracując razem w małych zespołach, uczniowie będą rozwijać umiejętność krytycznego myślenia i dzielenia się wiedzą; będą zwiększać motywację i doskonalić swoje umiejętności i postawy w zakresie uczenia się. Ponadto rozwiną: Umiejętność organizowania i planowania, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, komunikowania się, perswazji i wywieranie wpływu, umiejętność tworzenia informacji zwrotnej, rozwiązania konfliktów.
 • Kiedy zespoły ustalają własne podstawowe zasady (takie jak „każdy musi uczestniczyć”) i procedury rozwiązywania konfliktów (głosowanie, rzucanie monetą itp.), odnoszą się  do kluczowych elementów udanej pracy zespołowej, takich jak pozytywna współzależność, indywidualna odpowiedzialność i umiejętności interpersonalne. Poznanie podstawowych zasad pomoże naszym uczniom funkcjonować razem jako zespół, który skupia się nie tylko na wykonaniu zadania, ale przede wszystkim na procesie w jakim się to odbywa
 • Dzięki tym umiejętnościom, będzie bardziej prawdopodobne, że zadania zespołowe naszych uczniów będą przez nich doprowadzane do końca.

Wymiana uczniów w Mäntsälän lukio (Mäntsälä, Finlandia)

Tytuł: Effective Participators

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z LEARNING2LEARN (Uczę się uczyć):

 • Uczniowie dowiedzą się, co to znaczy być efektywnym uczestnikiem i dlaczego jest to ważne. Dzięki kampanii (planowanie i realizacja kampanii), rozwiną cztery umiejętności:

* Angażowanie się (aspekt emocjonalny)

* Przekonywanie innych (aspekt społeczny)

* Znajdowanie rozwiązań (aspekt strategiczny)

* Identyfikacja problemów (aspekt poznawczy)

 • Nauczą się, że ich aktywny udział  może mieć duże znaczenie dla lokalnej lub krajowej organizacji charytatywnej, że mogą sprawić, że stanie się coś, co sprawi, że Ziemia i ich lokalna społeczność będą lepszym lub przyjemniejszym miejscem do życia.

Wymiana uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu (Polska)

Tytuł: Self Managers

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z LEARNING2LEARN (Uczę się uczyć):

 • Uczniowie są zapraszani do procesu zarządzania nauką w klasie.
 • Uczniowie pomagają tworzyć normy i dlatego jest bardziej prawdopodobne, że będą się do nich stosować i że wyznaczone zasady będą odpowiadać potrzebom uczniów.
 • Uczniowie otrzymują praktyczną bazę do organizowania swojego myślenia, planowania i ogólnej pracy.
 • Listy kontrolne i rubryki promują refleksję i wyznaczanie celów, a także własność pracy. Są efektywniejsze, ponieważ są współtworzone z uczniami.
 • Korzystanie z dzienników zarządzania czasem pozwala uczniom dokumentować, a następnie zastanawiać się nad czasem spędzonym na nauce i pracy.
 • Samozarządzanie pozwala uczniom realizować plany wykonania zadań, uczyć się do testów i pozostać skupionym na zajęciach. Jest to kluczowe dla osiągnięcia celów związanych z nauką lub życiem, takich jak rozwijanie nowych umiejętności zawodowych.

Większość zadań uczniowie będą wykonywać w zespołach międzynarodowych podczas spotkań wirtualnych oraz stacjonarnych z uczniami ze szkół partnerskich. Dzięki temu rozwiną następujące kompetencje kluczowe:

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym
 • Porozumiewanie się w językach obcych
 • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
 • Kompetencje informatyczne
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie
 • Świadomość i ekspresja kulturalna

Chcemy, by uczestnicy projektu, poprzez realizację zaplanowanych działań, rozwinęli kompetencje 21 wieku, które zapewnią im sukces na rynku pracy:

 • Rozwiązywanie problemów i myślenie krytyczne
 • Współpraca w różnych grupach i przywództwo poprzez wywieranie wpływu
 • Zwinność i umiejętność adaptacji do nowych warunków
 • Inicjatywa i przedsiębiorczość
 • Efektywna komunikacja – pisemna i ustna
 • Ocena i analiza informacji
 • Ciekawość świata i wyobraźnia

Inne korzyści wynikające z udziału uczniów w projekcie:

 • Większy poziom zainteresowania przedmiotami ścisłymi (chemia, biologia, matematyka)
 • Większa chęć do nauki, dzięki innowacyjnym metodom nauczania wdrożonym przez nauczycieli z uczestniczących szkół (Project Based Learning, Cooperative Learning, split-screen teaching, Oxford debate, World Cafe discussions, peer2peer learning)
 • Większa świadomość własnej odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego
 • Stworzenie możliwości bezpośredniej komunikacji oraz długotrwałej przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów (kultur)
 • Rozwój postaw altruistycznych – uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi oraz przyrody poprzez wolontariat

 

Współpracujemy z: