rozmiar tekstu
Strona główna > Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego rekomenduje pilne przeprowadzenie szczepienia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego rekomenduje pilne przeprowadzenie szczepienia

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego rekomenduje pilne przeprowadzenie  szczepienia

w grupie wiekowej 12-18 lat w celu zapobiegania ostrej postaci COVID-19.

W czasopiśmie JAMA opublikowano wyniki badania kontrolowanego przeprowadzonego w 19 pediatrycznych szpitalach w 16 stanach USA. Wykazano 95% efektywności w zapobieganiu hospitalizacji z powodu COVID-19 u młodzieży po podaniu 2 dawek szczepionki BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer-BioNTech). Badania wykazały, że w tej grupie wiekowej szczepienia były w stanie zapobiec chorobie nawet w sytuacji obecnie dominującego krążenia wariantu Delta wirusa SARS-CoV-2. Wcześniej przeprowadzone badania kliniczne wskazywały na 100% skuteczność szczepionki wobec objawowej postaci COVID-19 w grupie wiekowej 12-15 lat.

Nowym badaniem objęto 179 osób w wieku 12-18 lat hospitalizowanych z powodu laboratoryjnie potwierdzonej infekcji COVID-19 oraz grupę kontrolną 285 młodych osób hospitalizowanych z powodu innych przyczyn. Z badania wykluczono osoby zaszczepione pojedynczą dawką szczepionki. Osoby zaszczepione, pomimo hospitalizacji, nie wymagały opieki medycznej na oddziale intensywnej terapii i żadna z tych osób nie zmarła. Natomiast wśród 173 osób niezaszczepionych, aż 77 wymagało opieki na oddziale intensywnej terapii, w tym 2 osoby zmarły. Mediana czasu hospitalizacji wśród osób niezaszczepionych oraz zaszczepionych wynosiła odpowiednio 5 oraz 7 dni. Kiedy badanie to zostało opublikowane tylko 46% dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat i 54% w wieku 16-17 lat zostało zaszczepionych w USA. Podanie dawek przypominających, zdaniem ekspertów istotnie pomogłoby w zapobieganiu ostrych postaci COVID-19.

 

Autorzy pracy wskazują, że należy przeprowadzić jak najszybciej szczepienia w grupie wiekowej 12-18 lat w celu zapobiegania ostrej postaci COVID-19.

  • potwierdzono 93% skuteczność szczepionki w zapobieganiu ryzyka hospitalizacji u młodzieży,
  • na każde 100 przypadków hospitalizowanych przypada: 97 osób niezaszczepionych oraz 3 osoby zaszczepione,
  • żaden przypadek COVID-19 u młodzieży nie wymagał hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.

 

1.https://www.facebook.com/pssesosnowiec 

2.https://szczepienia.pzh.gov.pl/wysoka-efektywnosc-szczepionki-przeciw-covid-19-w-zapobieganiu-hospitalizacji-u-mlodziezy/ 

3.https://www.gov.pl/web/psse-sosnowiec

Współpracujemy z: