rozmiar tekstu
Strona główna > Dodatkowe zajęcia specjalistyczne

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne

Szanowni Państwo,


  Od 1 marca są realizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Szczegółowe kwestie reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U 2022.poz. 339).

Zajęcia będą prowadzone w szkole, przez nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Prowadzone będą od marca do grudnia 2022 r.

Proszę rodziców lub/i pełnoletnich uczniów o przekazanie wychowawcom informacji o potrzebie korzystania   dzieci z w/w zajęć.
W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię dziecka, klasę oraz wskazane przez rodzica zajęcia.  Rodzic może wskazać dla dziecka kilka zajęć. W zależności od ilości zgłoszeń, specjaliści będą ustalać grupy.

 

Współpracujemy z: