rozmiar tekstu
Strona główna > Olimpiada z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

Olimpiada z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMENTAMI WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 

DLA KLAS 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

THE ERASMUS OLYMPICS

1st EDITION – SCOTLAND

12 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 

 IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu, ul. Dormana 9 A

CELE KONKURSU:
● Zapoznanie ze specyfiką oraz przygotowanie do udziału w wymianach ERASMUS+
● Rozbudzenie zainteresowań geograficzno-lingwistycznych uczniów
● Motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy
● Doskonalenie umiejętności ponadprzedmiotowych
● Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji
● Zachęcanie uczniów do poznawania geografii, historii i kultury krajów
anglojęzycznych oraz języka angielskiego
PRZEBIEG KONKURSU:
1. Weryfikacja uczestników i zgłoszeń odbędzie się o godz. 9.30 – 9.50.
2. Oficjalne przywitanie uczestników oraz opiekunów: godz. 9.50
3. Uczestnicy biorą udział w 4 dyscyplinach konkursowych w godzinach: 10:00 – 12:00
4. Udział uczestników w warsztatach językowo – kulturowych związanych z projektem
ERASMUS + : 12:00 – 13:00
5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród: godz.13:00
6. Zakończenie konkursu 13:30-14:00
ZASADY KONKURSU:
1. Do udziału w konkursie szkoła deleguje jedną 3-osobową drużynę, wysyłając
zgłoszenie na adres mailowy lo9@sosnowiec.edu.pl do 31 marca 2022 r.
2. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja
o drużynach zakwalifikowanych do konkursu zostanie przekazana do 05.04.2022 za
pomocą strony internetowej i mediów społecznościowych IX LO
3. Główną nagrodą w olimpiadzie są 3 kursy języka angielskiego w szkole British
School w Dąbrowie Górniczej. Za pozostałe miejsca przewidziano nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a nauczyciele pisemne podziękowania za
przygotowanie do konkursu. Wśród opiekunów zostanie również rozlosowany bon na
kwotę 200zł do Studia Urody Lilian & Madeleine w Sosnowcu.
4. Konkurs jest podzielony na 4 dyscypliny:
● Gramatyka
● Czytanie i słuchanie
● Wiedza o krajach anglojęzycznych: Szkocja
● Odgrywanie scenek związanych z wyjazdem do kraju anglojęzycznego
Scenki typu: Jesteś na wymianie Erasmus + w Anglii i…..
Pierwsze 3 dyscypliny odbywać się będą jednocześnie w różnych salach. Po zakończeniu
wszystkich dyscyplin odbędzie się część finałowa- odgrywanie scenek.
5. Konkurs przeprowadza Komisja Szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły spośród
grona nauczycielskiego.
6. Uczestnicy nie mają prawa korzystania ze słowników, atlasów ani innych pomocy
dydaktycznych.
7. Testy sprawdza i ocenia Komisja Konkursowa po zakończeniu pisania konkursu
w tym samym dniu.
8. Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięskie drużyny, przyjmując za kryterium
uzyskanie największej ilości punktów.
9. W trakcie sprawdzania prac konkursowych, uczestnicy będą mieli okazję
uczestniczyć w warsztatach językowo-kulturowych związanych z projektem
ERASMUS +.
10. Dla opiekunów i uczestników przewidziany jest poczęstunek.
TEMATYKA ZAGADNIEŃ:
1. Podstawowe informacje dotyczące Szkocji (kultura, geografia, historia):
– rozpoznawanie najbardziej znanych budynków, pomników, mostów,
– najpopularniejsze święta,
– wybitne postaci, sławni ludzie,
– symbole Szkocji,
– kultura, tradycyjne stroje, muzyka, potrawy i sport,
– atrakcje turystyczne.
2. Gramatyka i leksyka w oparciu o podstawę programową w szkole podstawowej na
poziomie A2 / B1+IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do sekretariatu szkoły na podany adres
e-mail.
STRONA INTERNETOWA SZKOŁY: https://ixlo.sosnowiec.pl/
E-MAIL: lo9@sosnowiec.edu.pl
ADRES SZKOŁY:
IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu
ul. Dormana 9a,
Sosnowiec, 41-219
tel. 32 263 24 23
W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem:
patrycja.zbieranekpietraszczyk@ixlo.sosnowiec.pl
katarzyna.baca@ixlo.sosnowiec.pl
przemyslaw.kopczynski@ixlo.sosnowiec.pl

Współpracujemy z: