rozmiar tekstu
7 kwietnia 2022
Strona główna > Światowy Dzień Zdrowia- 7 kwietnia 2022

Światowy Dzień Zdrowia- 7 kwietnia 2022

7 kwietnia 2022

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich?

Gdzie gospodarki koncentrują się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu?

Gdzie miasta nadają się do życia, a ludzie mają kontrolę nad swoim zdrowiem i zdrowiem planety?

W środku pandemii, zanieczyszczonej planety, nasilających się chorób, takich jak rak, astma, choroby serca, w Światowy Dzień Zdrowia 2022 WHO skupi globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania zdrowia ludzi i planety oraz będzie wspierać ruch na rzecz tworzenia społeczeństw koncentruje się na dobrym samopoczuciu .   

WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Obejmuje to kryzys klimatyczny, który jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny. 

29 marca 2022Nasza planeta, nasze zdrowie

Społeczeństwa dobrobytu to zdrowe społeczeństwa

Nasze decyzje polityczne, społeczne i handlowe napędzają kryzys klimatyczny i zdrowotny. Ponad 90% ludzi oddycha niezdrowym powietrzem wynikającym ze spalania paliw kopalnych. W ogrzewanym świecie komary rozprzestrzeniają choroby dalej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór wody powodują przemieszczanie się ludzi i wpływają na ich zdrowie. Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdują się na dnie naszych najgłębszych oceanów, najwyższych gór, i trafiły do ​​naszego łańcucha pokarmowego. Systemy produkujące wysoko przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych.

22 lutego 2022Promocja zdrowia na rzecz dobrego samopoczucia, sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju

Podczas gdy pandemia COVID-19 pokazała nam uzdrawiającą moc nauki, uwydatniła również nierówności w naszym świecie. Pandemia ujawniła słabości we wszystkich obszarach społeczeństwa i podkreśliła pilną potrzebę stworzenia zrównoważonych społeczeństw dobrobytu zobowiązana do osiągnięcia sprawiedliwego zdrowia teraz i dla przyszłych pokoleń bez naruszania limitów ekologicznych. Obecny model gospodarki prowadzi do niesprawiedliwego podziału dochodów, bogactwa i władzy, przy zbyt wielu ludziach wciąż żyjących w ubóstwie i niestabilności. Gospodarka dobrobytu ma na celu dobro człowieka, sprawiedliwość i zrównoważony rozwój ekologiczny. Cele te przekładają się na długoterminowe inwestycje, budżety dobrobytu, ochronę socjalną oraz strategie prawne i podatkowe. Przerwanie tych cykli destrukcji planety i zdrowia ludzkiego wymaga działań legislacyjnych, reformy korporacyjnej i wsparcia jednostek oraz zachęcania ich do dokonywania zdrowych wyborów.    

Kampania – otwórz

Współpracujemy z: