rozmiar tekstu
Strona główna > Konkurs Pierwszej Pomocy

Konkurs Pierwszej Pomocy

Regulamin konkursu 999 REAGUJ

 

 

Organizatorem konkursu jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu, przy Jana Dormana 9 A.
Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Sosnowca oraz Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Celem konkursu jest propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie. Jak również zapoznanie młodzieży z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt, dzieci, dorosłych, kształcenie umiejętności użycia defibrylatora zewnętrznego w NZK, oraz doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Konkurs zostanie rozegrany w dniu 1 czerwca 2022 roku w siedzibie Rozpoczęcie konkursu o godzinie 9:00. Przewidywany czas zakończenia godzina 15:00.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy zostaną zgłoszeni przez nauczyciela ich szkoły zwanego dalej Opiekunem. Jedną drużynę trzyosobową należy zgłosić do dnia 20 maja 2022 r.
  • na adres e-mail: malczewska@ixlo.sosnowiec.pl
Wypełnione oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych należy dostarczyć osobiście w dniu konkursu.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników.
Uczestnicy i Opiekunowie przed przystąpieniem do konkursu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad regulaminu podczas

Współpracujemy z: