rozmiar tekstu
Strona główna > Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna

Baza lokalowa i dydaktyczna szkoły

 

  • baza lokalowa:
    szkoła wyposażona jest w kompleks boisk sportowych “Orlik”. Sale gimnastyczne i  sala fitness  oraz stoły tenisa stołowego, obok kompleksu boisk sportowych, umożliwiają promocję zdrowia  i walkę z uzależnieniami na terenie szkoły. Stanowią także podstawę współpracy z lokalnym środowiskiem i okolicznymi szkołami podstawowymi. Szkoła wraz z boiskami objęta jest całodobowym monitoringiem wizyjnym,
  • baza dydaktyczna:
    szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną (sala komputerowa, przenośne komputery, tablice interaktywne, projektory, monitory multimedialne, bezprzewodowy Internet, multimedialna biblioteka szkolna). Zasoby pozwalają prowadzić zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnych metod i nowoczesnych technik nauczania.
  • Liceum posiada  nowoczesne laboratorium chemiczno-ekologiczne, laboratorium fizyczne oraz językowe.

Współpracujemy z: