rozmiar tekstu
Strona główna > Nowe kierunki studiów i specjalności

Nowe kierunki studiów i specjalności

Nowe kierunki studiów i specjalności

Browarnictwo i słodownictwo na UR w Krakowie

Tytuł: ur logo a

Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uruchamia nowy studia inżynierskie na kierunku browarnictwo i słodownictwo. Studia z zakresu technologii żywności mają charakter praktyczny – studenci nabywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej.


Atuty kierunku

Wiedza na temat warzenia piwa wcale nie należy do powszechnie dostępnych. Specjaliści w tym fachu zdobywają tę wiedzę dzięki pracy w browarach. Teraz będą przekazywać ją studentom – ponad połowa kadry prowadząca zajęcia kierunkowe na kierunku to przedstawiciele tego przemysłu. Co więcej, zajęcia będą miały charakter praktyczny! Uniwersytet Rolniczy w Krakowie posiada swój własny mikroBrowar Uniwersytecki, w których studenci będą praktykować swoje umiejętności. Sporą dawkę wiedzy będzie można zdobyć na trzymiesięcznych praktykach studenckich.

Wydział Chemii UŁ otwiera nowy, innowacyjny kierunek

Tytuł: UL WCH 2018

Nie samą chemią człowiek żyje. Wiedzą o tym studenci, a także włodarze Wydziału Chemii na Uniwersytecie Łódzkim, którzy powołali do życia nowy kierunek – Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu. Innowacyjny kierunek łączy w sobie kształcenie typowo chemiczne z przygotowaniem menedżerskim dostosowanym do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w Polsce.

Inżynieria meblarstwa na PB

Tytuł: Inżynieria meblarstwa na PB

Politechnika Białostocka od roku akademickiego 2017/2018 uruchomi nowy kierunek studiów pierwszego stopnia: Inżynierię meblarstwa, gdzie studenci będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu, m.in. wzornictwa, projektowania mebli oraz planowania procesu produkcji i logistyki. Kształcenie będzie prowadzone we współpracy z producentami mebli, a studia obejmować będą praktyki w przedsiębiorstwach meblarskich. 

Jako student kierunku „Inżynieria meblarstwa” będziesz mieć okazję do zdobycia gruntownej wiedzy i praktycznych kompetencji w zakresie planowania, przygotowania i utrzymania systemów produkcji mebli. Poznasz również techniki i technologie meblarskie, właściwości materiałów typowych dla drzewnictwa i zdobędziesz wiedzę z zakresu podstaw zapisu i projektowania konstrukcji mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.

Dzięki ścisłej współpracy z producentami mebli w toku studiów i odbywania długoterminowej praktyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży meblarskiej poznasz bardzo dobrze specyfikę branży meblarskiej oraz zdobędziesz konkretne kompetencje zawodowe, które są wysoko cenione na współczesnym rynku pracy.

Game studies na Uniwersytecie Opolskim

Tytuł: Game studies na Uniwersytecie Opolskim

W roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Opolskim zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów dedykowany miłośnikom i autorom gier. Dla kandydatów, którzy chcieliby studiować na kierunku Game Studies opolska uczelnia przygotowała 15 miejsc na studiach pierwszego stopnia oraz 15 miejsc na studiach drugiego stopnia. 

Nowy kierunek studiów adresowany jest zarówno do osób zainteresowanych badaniem gier jako tekstów kultury, ich struktury oraz ich opowieści, jak i tych, które poszukują konkretnych kompetencji przydatnych w poszukiwaniu pracy na rynku gier.

“W programie studiów znaleźć można kursy przygotowujące do tworzenia treści gier (zarówno od strony narracyjnej, jak i projektowania samych gier i np. ich poziomów), grafiki oraz podstawy programowania. Ponadto studenci znajdą zajęcia z tłumaczenia gier oraz poznają charakterystykę rynku wydawniczego i podstawy prawa autorskiego. Krótko mówiąc, opolskie Game Studies będą kompleksowo przygotowywać do podjęcia pracy +w grach+, na wielu stanowiskach, zarówno tych o niskim, jak i wysokim progu wejścia. Jednocześnie nie rezygnujemy z wykształcenia ogólnego, które pozwoli studentom obsadzić wiedzę z tematyki +branżowej+ w kontekście kulturowym i literackim” – wyjaśnia prof. Łeńska-Bąk, Prodziekan ds. nauki Wydziału Filologicznego UO.


Według dostępnych informacji, absolwenci nowego kierunku będą posiadać kompetencje przydatne m. in. w zawodzie projektanta gier, grafika, scenarzysty, dziennikarza specjalizującego się w tematyce gier komputerowych, tłumacza oraz testera gier.

Studenci w trakcie studiów poznają procesy wydawnicze z zakresu rynku gier wideo, planszowych, bitewnych czy karcianych. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Cyberlingwistyka na LSW w Warszawie

Tytuł: LSW logotyp

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie uruchamia nowy kierunek studiów pierwszego stopnia o charakterze interdyscyplinarnym, którego program studiów będzie łączył ze sobą zagadnienia lingwistyczne, informatyczne oraz programowanie maszynowe. Cyberlingwistyka to studia przeznaczone dla osób, które chcą związać się z zawodem tłumacza, a przy okazji bezproblemowo poruszać się w środowisku informatycznym, w tym posługiwać językami programowania. 

Program studiów składa się z trzech modułów specjalistycznych. Pierwszy obejmuje zagadnienia związane z komunikacją i informacją. W ramach pierwszego modułu Podstawy komunikacji i informacji, studenci omawiają, m.in.:  teorię i metodologię komunikacji i informacji, kulturowe konteksty komunikacji, strukturę i semantykę cyberświata, retorykę i erystykę w świecie hashtagów, prawo mediów elektronicznych.

Drugi moduł poświęcony jest lingwistycznemu warsztatowi cyberświata. Na ćwiczeniach i wykładach studenci nabywają podstawowych sprawności językowych, a także analizują komunikaty werbalne i niewerbalne. W ramach tego modułu odbywają się następujące zajęcia:

 • projektowanie struktury i tworzenie komunikatów,
 • edytory tekstów i narzędzia translatorskie,
 • narzędzia i systemu zarządzania i publikacji treści (CMS),
 • bazy danych i arkusze kalkulacyjne jako narzędzia pracy analitycznej,
 • prezentery i webdisign,
 • multimedia obróbka treści,
 • komunikacja jako gra.
Tytuł: lsw pakiet


Ostatni, trzeci moduł jest poświęcony informatycznym narzędziom programowania. Na zajęciach studenci zdobywają praktyczne umiejętności programistyczne, pracując w najpopularniejszych środowiskach informatycznych.  Zajęcia dotyczą:  kompilatorów, środowisk i systemów operacyjnych, programowania imperatywnego i metajęzyków, programowania obiektowego w wybranych środowiskach (Java, C#), tworzenia multimedialnych aplikacji użytkowych w środowisku stacjonarnym i mobilnym. 

Częśc zajęć będzie poświęcona również tworzeniu, programowaniu i wykorzystywaniu baz danych z wykorzystaniem języka SQL w wybranym środowisku, językowi HTML jako narzędzia do edycji treści, gamifikacji rozwiązań programistycznych i komunikacyjnych. Studenci są również kształceni w ramach specjalizacji tłumaczeniowej ze szczególnym naciskiem na techniczną i informatyczną leksykę branżową. Absolwenci studiów na kierunku Cyberinformatyka będą mogli rozpocząć pracę w działach IT międzynarodowych korporacji oraz firmach informatycznych na stanowiskach specjalistycznych. Po zakończeniu studiów absolwent będzie biegle posługiwał się językiem angielskim w mowie i piśmie, z uwzględnieniem terminologii informatycznej. Osoby, które skończą te studia, będą posługiwać się trzema językami oprogramowania informatycznego (maszynowego, internetowego, baz danych). Studia na tym kierunku są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Tags: nowe kierunkiinformatykalingwistyka

Komentarze (0)

Architektura przestrzeni informacyjnych na UW

Tytuł: Architektura przestrzeni informacyjnych na UW

Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2018/2019 rozszerzy swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów: Architekturę przestrzeni informacyjnych. Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzone będą na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. 

Żyjemy w świecie technologii cyfrowych, zapewniających nieustanny dostęp do coraz większej ilości informacji. Bogactwo to staje się jednak prawdziwym problemem, gdy wraz ze wzrostem ilości informacji rośnie też jej nieuporządkowanie. Architektura informacji jest odpowiedzią na to wyzwanie nowoczesności. Dzięki tej dyscyplinie możliwe staje się porządkowanie informacyjnego chaosu.

Wybierając prowadzone na UW studia zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania systemów i usług informacyjnych, analizy ich funkcjonalności, badania potrzeb, kompetencji i zachowań informacyjnych użytkowników czy projektowania i analizy działalności informacyjnej w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach. Dzięki temu zyskasz dobrą orientację w kontekstach współczesnych przemian społecznych i gospodarczych. Niezwykle istotną rolę w tych przemianach odgrywają umiejętności związane z odpowiednim przetwarzaniem, analizą oraz prezentacją informacji.

Kształtowane w ramach studiów kompetencje są kluczowe w działalności naukowej, kulturalnej i gospodarczej. Zagadnienia związane z problematyką informacji prezentujemy na szerokim tle innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, takich jak językoznawstwo, socjologia, kulturoznawstwo oraz filozofia. Zapoznasz się z trzema kluczowymi aspektami architektury przestrzeni informacji:

 • systemami i zasobami informacji (z uwzględnieniem otoczenia technologicznego),
 • użytkownikami (ich kompetencjami, potrzebami i zachowaniami informacyjnymi) oraz
 • z kontekstem, w jakim realizowane są usługi informacyjne.


Absolwenci będą przygotowani m.in. do identyfikowania warunków realizacji procesów informacyjnych; prowadzenia analiz funkcjonalności systemów informacyjnych oraz badań użytkowników; identyfikowania i odpowiadania na potrzeby informacyjne użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych; projektowania systemów i usług informacyjnych; współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

Zdobyte kwalifikacje pozwolą absolwentom na podjęcie prace związanej z przetwarzaniem, prezentacją i zarządzaniem obiegiem informacji w instytucjach kultury (GLAM), instytucjach i organizacjach publicznych (np. samorządy, urzędy, fundacje) oraz w organizacjach o profilu ściśle biznesowym.

W trakcie studiów studenci zdobędą ponadto ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliologii i informatologii – dziedziny, której podstawowym przedmiotem badawczym jest szeroko rozumiana informacja i działalność informacyjna.

Antropozoologia na Uniwersytecie Warszawskim

Tytuł: Antropozoologia na Uniwersytecie Warszawskim

Antropozoologia to unikalny kierunek studiów licencjackich, który od roku akademickiego 2017/2018 dołączy do bogatej oferty kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunek powstał dzięki współpracy trzech wydziałów UW: Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i Wydziału „Artes Liberales”, będącego koordynatorem studiów. 

Antropozoologia to kierunek adresowany w pierwszej kolejności do osób, które interesują się złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym.

Zajęcia laboratoryjne i terenowe prowadzone będą na wszystkich trzech wydziałach. Program kształcenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Etologia zwierząt
 • Wykorzystywanie zwierząt w dziejach cywilizacji
 • Wprowadzenie do problematyki zwierzęcej w filozofii
 • Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej
 • Psychologia porównawcza
 • Socjologia relacji człowiek-zwierzę
 • Etyczne i prawne aspekty ochrony zwierząt
 • Ekologia
 • Ochrona zwierząt w biologii konserwatorskiej (conservation biology)
 • Podstawy neurobiologii
 • Prymatologia
 • Filozofia środowiskowa
 • Wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej
 • Podstawy opieki medycznej nad zwierzętami z elementami medycyny weterynaryjnej
 • Zwierzęta w religiach, wierzeniach i tradycjach
 • Kognitywistyka


Studia pozwolą studentom na zapoznanie się z najnowszymi odkryciami dotyczącymi umysłów, emocji i zachowań zwierząt. Studenci zdobędą ponadto wiedzę z zakresu podstaw etycznych i prawnych oraz historycznych i kulturowych uwarunkowań wykorzystywania i ochrony zwierząt w Polsce i na świecie. Dzięki licznym zajęciom praktycznym studenci zdobędą również odpowiedni warsztat, metodologie i język, które umożliwią im rozumienie współczesnego, nieustannie zmieniającego się świata, nie tylko w wymiarze idei, nurtów intelektualnych i społecznych, lecz także nowoczesnych technologii.

Absolwenci antropozoologii będą mogli kontynuować edukację akademicką na Wydziale Artes Liberales w ramach specjalności „Różnorodność biologiczna i kulturowa” na studiach II stopnia a potem w programie doktoranckim „Na styku natury i kultury” w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.

Nowa specjalność na kierunku elektrotechnika na AGH

Tytuł: agh logo1

Studenci elektrotechniki prowadzonej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie mogą wybrać nową specjalność. Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych została otwarta w 2017. Powstanie tej specjalności jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na specjalistów w branży samochodowej. Obecnie inżynieria elektryczna w pojazdach jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi branży automotive.

Atuty specjalności


Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych w pełni odpowiada współczesnym trendom w szybko rozwijającej się branży samochodowej. W programie studiów są przedmioty w ramach których omawiane są zagadnienia związane z:

 • pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi,
 • samochodami autonomicznymi,
 • zaawansowanymi sensorami czynnych i biernych systemów bezpieczeństwa.
Tytuł: IEPS baner

W ramach podjętej współpracy z liderami branży automotive, jak na przykład Delphi (Aptiv), na AGH powstaje nowoczesne laboratorium badawcze. Studenci nabywają umiejętności praktycznych nie tylko w ramach klasycznych zajęć, lecz również podczas wizyt w centrach badawczych i przemysłowych firm oraz podczas realizacji przemysłowych prac projektowych i magisterskich. 

Kto będzie idealnym kandydatem?

Studia II stopnia na specjalności inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych są przeznaczone dla wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z branżą samochodową. Jest to dobry wybór dla absolwentów, którzy ukończyli studia inżynierskie na kierunku elektrotechnika, elektronika, automatyka czy informatyka. Specjalność jest dla wszystkich, którzy myślą o karierze związanej z budową nowoczesnych pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Absolwenci zostaną wyposażeni w szeroką wiedzę i umiejętności zgodnie z zakresem technologii wykorzystywanych we współczesnych pojazdach samochodowych.

Studia na kierunku gwarantuje kompleksową wiedzę z zakresu technologii elektrycznej, elektroniki i informatyki – dziedzin, dzięki którym następuje gwałtowny rozwój motoryzacji, w tym pojazdów elektrycznych i autonomicznych. 

Jakie przedmioty są realizowane w ramach specjalności?

 • systemy sterowania silników spalinowych
 • dynamika pojazdów
 • podzespoły elektryczne pojazdów samochodowych
 • sensoryka samochodowa
 • samochody hybrydowe i elektryczne

Uprawa winorośli i winiarstwo w Szczecinie

Tytuł: Uprawa winorośli i winiarstwo w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uruchomi w roku akademickim 2017/2018 nowy kierunek studiów inżynierskich: uprawę winorośli i winiarstwo. Studia prowadzone będą zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Rekrutacja już się rozpoczęła! 

Studenci kierunku „Uprawa roślin i winiarstwo” będą mogli zdobyć gruntowną wiedzę oraz umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej, analizy, oceny i klasyfikacji win, organizacji pracy w winnicy i winiarni. Powinien mieć wiedzę z zakresu podstaw prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Słuchacze opanują ponadto metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku ogrodniczego i winiarskiego.

Studenci mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwoli absolwentom na samodzielne prowadzenie winnicy lub winiarni oraz na podejmowanie pracy w przemyśle fermentacyjnym, administracji, usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską.

Pozostałe miejsca pracy po ukończeniu studiów: praca w winnicy i innych gospodarstwach sadowniczych i szkółkarskich, winiarniach oraz firmach związanych z przemysłem fermentacyjnym, administracją, planowaniem i projektowaniem upraw i infrastruktury winiarskiej. Praca w usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską oraz enoturystyczną. Własna działalność gospodarcza związana z uprawą winorośli, produkcją i dystrybucją win.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy (nowożytny), biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z biologii lub matematyki w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnione będą wyniki z języka polskiego, języka obcego oraz z wybranego przedmiotu, z którego kandydat zdawał egzamin maturalny.

Trzy nowe kierunki na Uniwersytecie Łódzkim

Tytuł: Trzy nowe kierunki na Uniwersytecie Łódzkim

Studia azjatyckie, produkcja teatralna i organizacja widowisk oraz popularyzacja i nauczanie fizyki to trzy nowe kierunki studiów, które poszerzą ofertę kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego od roku akademickiego 2017/2018. Rekrutacja potrwa do 10 lipca. 

W nadchodzącym roku akademickim Uniwersytet Łódzki przygotował dla kandydatów około 21 tys. miejsc na wszystkich rodzajach studiów. Do oferty kształcenia dołączyły ponadto trzy całkowicie nowe kierunki studiów pierwszego stopnia: Popularyzacja i nauczanie fizyki, Studia azjatyckie oraz Produkcja teatralna i organizacja widowisk. Utworzenie tych kierunków to odpowiedź uczelni na rzeczywiste zapotrzebowanie zmieniającego się rynku pracy.

Studia azjatyckie prowadzone będą na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Będzie to kierunek, na którym szczególną rolę ma odgrywać nauka języków orientalnych: chińskiego, japońskiego, hindi i arabskiego oraz przekazywanie wiedzy z zakresu gospodarki, ekonomii, kultury, społeczeństwa i polityki regionu Azji, Bliskiego Wchodu i Afryki Północnej.

“Jego absolwenci mogą pracować m.in. w placówkach dyplomatycznych, korporacjach transnarodowych, firmach azjatyckich, czy w roli eksportów w mediach” – wskazała.


Produkcja teatralna i organizacja widowisk to kierunek o profilu praktycznym, który prowadzony będzie na Wydziale Filologicznym UŁ. Przeważająca część zajęć realizowana będzie w formie warsztatów, które mają wykształcić u studentów umiejętności planowania, organizowania i tworzenia widowisk oraz kierowania projektami i wydarzeniami społeczno-kulturalnymi.

“Oprócz pracowników instytucji kulturalnych w sektorze publicznym, chcemy wykształcić niezależnych producentów organizujących m.in. festiwale, czy różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne. Z naszych badań wynika, że tego typu profesjonalistów brakuje obecnie na rynku pracy” – powiedziała prof. Karolina Prykowska-Michalak z Katedry Dramatu i Teatru.


Celem kierunku „Popularyzacja i nauczania fizyki”, prowadzonego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosownej, jest wykształcenie przyszłych edukatorów i popularyzatorów nauki, odnajdujących się na nowoczesnym rynku edukacyjnym. Absolwenci tego kierunku mają być przygotowani do pracy m.in. w centrach nauki i techniki, wydawnictwach, portalach oraz placówkach edukacyjnych. Unikatowy w skali kraju kierunek studiów powstał we współpracy z potencjalnym pracodawcą dla jego przyszłych absolwentów – Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

Na Studia azjatyckie dla kandydatów przygotowano 50 miejsc, na Produkcji teatralnej i organizacji widowisk – 35, a na Popularyzacji i nauczaniu fizyki wyznaczono limit 30 chętnych.

Na studia I stopnia UŁ będzie przyjmował dokumenty do 10 lipca. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 18 lipca.

Współpracujemy z: