rozmiar tekstu
Strona główna > Studia Architektoniczne

Studia Architektoniczne

STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Studia architektoniczne w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia)

lub

od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Popularne kierunki architektoniczne: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, projektowanie architektury wnętrz   i otoczenia.

W procesie rekrutacji na studia architektoniczne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, matematyka, fizyka oraz historia sztuki, biologia, geografia czy informatyka. Ponadto przeprowadzany jest egzamin z rysunku. 

 

 

Dla kogo architektura  i urbanistyka?

Studia  politechniczne na kierunku architektura i urbanistyka to studia kładące nacisk na przedmioty ścisłe. Trzeba mieć pojęcie  o matematyce, fizyce, konstrukcjach czy mechanice oraz wyobraźnię przestrzenną , która potrafi łączyć technikę z ładnym i estetycznym wyglądem. Kandydat powinien wykazywać się predyspozycjami do prac manualnych, dużą wrażliwością na otaczający świat i przestrzeń . Powinien być twórczy, pomysłowy, kreatywny potrafiący podążać za trendami oraz przewidywać ich transformacje.

 

 

Dla kogo architektura wnętrz?

Dla osób, które cechuje duża wrażliwość, wyczucie piękna, gust , wyobraźnia . Studia te wymagają zmysłu technicznego, swobodnego poruszania się                         w nowinkach technologicznych, korzystania z zaawansowanych programów komputerowych. Istotną kompetencją architekta są wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne niezbędne do dobrego porozumiewania się z klientem i przekonywania go do własnych pomysłów                      i rozwiązań.

Dla kogo architektura krajobrazu?

Dla osób kreatywnych, posiadających  umiejętność nieszablonowego myślenia, zainteresowanych  sztuką oraz posiadających  szeroko rozumiany talent artystyczny. Kierunek ten łączy umiejętności inżynierskie ze zmysłem artystycznym oraz wiedzą z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych                            i rolniczych.

 

 Dla kogo projektowanie architektury wnętrz i otoczenia.

Dla osób ze zmysłem artystycznym, którym nieobce są zagadnienia matematyczne. Dla tych, którzy chcą się dowiedzieć w jaki sposób zaprojektować wnętrze lub dowolną przestrzeń okołoarchitektoniczną   z zachowaniem równowagi pomiędzy estetyką a funkcjonalnością .

 

 

 

 

 

 

Współpracujemy z: