rozmiar tekstu
Strona główna > x_POLICEALNE SZKOŁY AKTORSKIE 

x_POLICEALNE SZKOŁY AKTORSKIE 

POLICEALNE SZKOŁY AKTORSKIE 

 

 1. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka

 przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

aktorstwo dramatyczne

 

 

 • Policealne Studium  Wokalno-Aktorskiego w Gdyni

 

Zasady rekrutacji: jak wygląda egzamin praktyczny? 

Nagranie Wizytówki

Przedstaw się, powiedz ile masz lat i skąd pochodzisz. Jaką szkołę skończyłeś, jeżeli uczyłeś się w szkole muzycznej, powiedz w jakim stopniu i na jakim instrumencie. Następnie odsuń się od kamery abyśmy mogli zobaczyć całą Twoją sylwetkę oraz prawy i lewy profil. 

Część wokalna egzaminu

Nagranie

Na egzamin ze śpiewu przygotuj dwa dowolne utwory wokalne (wykonaj je z pamięci). Utwory powinny prezentować jak najlepiej Twoje warunki i możliwości wokalne. Zwróć uwagę, aby utwory były zróżnicowane                 w treści i nastroju. Jeden z utworów obowiązkowo musi być wykonany w języku polskim. Może to być utwór polski lub zagraniczny w ogólnodostępnym polskim tłumaczeniu (mile widziane utwory musicalowe)

Część aktorska egzaminu

Nagranie I – proza wymagana

Obowiązkowy fragment prozy w Twojej interpretacji. 

Nagranie II – proza własna

Fragment prozy w Twojej interpretacji i wybrany przez Ciebie. 

Nagranie III – wiersz

Wiersz sylabiczny wybrany przez Ciebie i w Twojej interpretacji (wiersz sylabiczny).

Nagranie IV – Zdarzenie z Twojego życia

Krótki monolog własnymi słowami opisujący zdarzenie z Twojego życia na jeden z poniższych tematów: 

 • – moje największe marzenie, 
 • – moja największa frustracja, 
 • – mój największy lęk, 
 • – moja największa tęsknota, 
 • – moje największe pragnienie, 
 • – na co się nie zgadzam, 
 • – kogo lub co najbardziej kocham. 

Część taneczna egzaminu

II ETAP

Drugi etap składa się z:

Badanie predyspozycji słuchowych

Słuch wysokościowy: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach – pamięć muzyczna: powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany – słuch harmoniczny: odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały) oraz trzy, cztero – dźwięków (akordy) – poczucie rytmu: odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywu melodyczno – rytmicznego

Dykcja

W zakresie wymowy od kandydatów oczekuje się: prawidłowej budowy aparatu artykulacyjnego (dobry zgryz, zdrowe uzębienie) – podstawowych wiadomości z zakresu fonetyki polskiej – poprawności językowej w spontanicznych wypowiedziach – sprawności artykulacyjnej (wyraziste wymawianie) – zdrowego, brzmiącego i nośnego głosu.

Egzamin praktyczny ze śpiewu

Egzamin praktyczny aktorski

Egzamin ruchowo-taneczny

KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:

Egzamin ruchowo-taneczny

 • • ocena sylwetki (proporcjonalna i prawidłowa budowa ciała) 
 • • gibkość i rozciągnięcie oraz koordynacja ruchowa 
 • • wyobraźnia ruchowo przestrzenna (etiuda ruchowo-rytmiczna, improwizacja) 
 • • pamięć ruchowa (powtórzenie zadanego krótkiego układu choreograficznego, powtórzenie kilkutaktowej sekwencji ruchowo-rytmicznej) 

Egzamin kształcenie słuchu

 • • słuch wysokościowy (powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach) 
 • • pamięć muzyczna (powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany) 
 • • słuch harmoniczny (odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały) oraz trzy, cztero – dźwięków (akordy) 
 • • poczucie rytmu (odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywu melodyczno-rytmicznego 

Egzamin praktyczny ze śpiewu

 • • intonacja 
 • • barwa głosu 
 • • artykulacja 
 • • interpretacja utworów 

Dykcja

 • • prawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego (dobry zgryz, zdrowe uzębienie) 
 • • podstawowe wiadomości z zakresu fonetyki polskiej 
 • • poprawności językowe w spontanicznych wypowiedziach 
 • • sprawności artykulacyjne (wyraziste wymawianie) 
 • • zdrowy, brzmiący i nośny głos 

Egzamin praktyczny aktorski

 • • interpretacja tekstów 
 • • zadane działania na przygotowanych przez kandydata tekstach 
 • • zadane etiudy aktorskie 
 • • Sprawdzenie podstawowej wiedzy o teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata 

Współpracujemy z: