Profil biologiczno – przyrodniczy z edukacją ekologiczną.

Klasa objęta współpracą ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

Duża liczba godzin przeznaczona na realizację przedmiotów rozszerzonych, czyli biologii i chemii ( albo fizyki), pozwoli Ci świetnie przygotować się do egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na wybranych uczelniach.

Dla najlepszych uczniów oferujemy możliwość wzięcia udziału w Uniwersytecie Licealisty na Śląskim Uniwersytecie Medycznym!!!

Przedmiot uzupełniający – laboratorium ekologiczne (biologiczno-chemiczne), gdzie realizowane będą zagadnienia biologii medycznej oraz filozofia