Profil medyczny z elementami psychologii

Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Dla najlepszych uczniów oferujemy możliwość uczestnictwa w Uniwersytecie Licealisty ŚUM!

Zajęcia z ratownictwa medycznego prowadzone we współpracy WOPR Sosnowiec i Ratownictwem Motocyklowym Polska.

Zajęcia dodatkowe w Drużynie Ratowniczej IX LO!

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i język angielski.

Przedmiot uzupełniający : psychologia oraz język łaciński w medycynie.