Profil medyczny z elementami psychologii

Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Dla najlepszych uczniów oferujemy możliwość uczestnictwa w Uniwersytecie Licealisty ŚUM!

Zajęcia z ratownictwa medycznego prowadzone we współpracy z Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa w Sosnowcu oraz WOPR Sosnowiec i Ratownictwem Motocyklowym Polska.

Zajęcia dodatkowe w Drużynie Ratowniczej IX LO!

Przedmiot uzupełniający : psychologia i coaching.