Profil psychologiczny

Proponowane przedmioty rozszerzone- język polski, biologia, język angielski

Przedmioty uzupełniające – psychologia, język łaciński

W ramach zajęć pozalekcyjnych proponujemy Koło kryminalistyczne!